Winterconferentie Studerenden

De Werkgroep voor Studenten van de Gereformeerde Gemeenten belegt voor alle studenten die studeren aan een WO- of HBO-instelling een conferentie op D.V. vrijdag 18 januari a.s. in Gouda.

De conferentie begint met een maaltijd. Ds. W.A. Zondag verzorgt hierna een lezing over het thema “Geweld in het Oude Testament”. Na de pauze volgt een bespreking in groepen.

Steeds vaker zien we iets van een nieuw opkomende afkeer van gedeelten van het Oude Testament. Is dit terecht? Wat kunnen deze gedeeltes ons leren? Over deze en andere vragen willen we met elkaar gaan nadenken. Welkom!”

Leestips:

-        “De actualiteit van het Oude Testament”, geweld, offers en beloften (dr. A. Versluis e.a.)

-        “God en geweld in het Oude Testament” (dr. H.G.L. Peels)

Plaats: Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD Gouda.
Tijd: inloop vanaf 17.00 uur; opening: 17.30 uur; maaltijd 17.45 uur; aanvang lezing 19.00 uur; sluiting om ca. 21.45 uur.

Kosten: € 5 (graag vooraf overmaken op IBAN NL27 RABO 0322 4299 94 t.n.v. Studerenden Ger. Gem. o.v.v. voor- en achternaam).

Aanmelden kan via de website (https://www.werkgroepstudenten.nl/winterconferentie-2019/) tot uiterlijk 14 januari 2019. Hier is ook meer informatie over de conferentie te vinden.

Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items