Van "overzee" (toelating kand. E.M. Maljaars)

De classis Far West van de N.R.C. (Amerika / Canada) was woensdag 23 augustus bijeen inzake het classicaal examen van Kand. E.M. Maljaars. Na afloop van deze vergadering werd onderstaand bericht verspreid.

Het is met vreugde en blijdschap dat wij een kort verslag kunnen toesturen van onze Classis met betrekking tot de ontmoeting die plaatsvond op woensdag, 23 augustus, in Chilliwack, BC, en de toelating van kandidaat E.M. Maljaars.

Kandidaat Maljaars werd geëxamineerd door twee van zijn docenten op exegese, dogmatiek en kerkrecht, waarna een proefpreek plaatsvond. De tekst voor de proefpreek was genomen uit Paulus brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 1: "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest."

Na afloop van de proefpreek werd deze besproken onder de afgevaardigden. Advies was ook gevraagd aan de depuaten artikel 49, die een goed getuigenis afgaven. Hierna vond een stemming plaats waaruit bleek dat van harte werd besloten om kandiaat E. Maljaars toe te laten tot predikant van Woord en Sacrament.

De Heere heeft grote dingen aan ons gedaan (Psalm 126:3). De wens werd uitgesproken dat ieder een plaats zou hebben in de binnenkamer om te buigen voor het aangezicht des Heeren in nederigheid en ware dankbaarheid. "Het is onze hoop dat het woord des Heeren hier in Noord-Amerika zou bloeien maar ook in Bolivia. Zodat er veranderingen plaats vinden tot eer van God en de vernieuwing van de harten. Beveel kandidaat Maljaars, zijn vrouw, kinderen en ouders in het gebed als ze worden geconfronteerd met veel veranderingen op de weg van het leven".

De bevestiging en intrede worden gehouden in Chilliwack (Canada) op 13 September 2017 om 14:30 en 19:00 uur. Ds. P. Van Ruitenburg hoopt de bevestiging te verzorgen.

Namens de Classis Farwest,

ds. A. A. Brugge - voorzitter
Oud. J. Timmer - scriba

Actueel

Het nieuwe "Gradussenorgel" van de gemeente Nieuw Beijerland, afkomstig uit de rooms-katholieke Sint-Calixtusbasiliek in Groenlo. Het orgel werd gebouwd in 1877 en wordt 9 december in gebruik genomen.
Wanneer u nog niet beschikt over het Kerkelijk Jaarboek 2017 en u wilt het alsnog aanschaffen, dan is dit mogelijk via de pagina van het deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 23 november 2017 Ambtsdragersbijeenkomst (met als thema "Kerkgeheugen") P.S. Oost, te Apeldoorn (Graaf van Lijndenlaan 9). Opgave kan via het contactformulier op deze website of via info@cbgg.nl . Het is mogelijk dat kerkenraadsleden een andere bijeenkomst bezoeken dan hun eigen P.S.
do 30 november 2017 Ambtsdragersbijeenkomst (met als thema "Kerkgeheugen") P.S. Zuid, te Kapelle-Biezelinge (Goessestraatweg 18). Opgave kan via het contactformulier op deze website of via info@cbgg.nl . Het is mogelijk dat kerkenraadsleden een andere bijeenkomst bezoeken dan hun eigen P.S.
vr 1 december 2017 Classisvergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
za 9 december 2017 Ingebruikname van het nieuwe "Gradussen"-orgel in de gemeente Nieuw-Beijerland.
di 26 december 2017 De gemeente Oosterend (Texel) bestaat 50 jaar.
Alle agenda items