Van "overzee" (toelating kand. E.M. Maljaars)

De classis Far West van de N.R.C. (Amerika / Canada) was woensdag 23 augustus bijeen inzake het classicaal examen van Kand. E.M. Maljaars. Na afloop van deze vergadering werd onderstaand bericht verspreid.

Het is met vreugde en blijdschap dat wij een kort verslag kunnen toesturen van onze Classis met betrekking tot de ontmoeting die plaatsvond op woensdag, 23 augustus, in Chilliwack, BC, en de toelating van kandidaat E.M. Maljaars.

Kandidaat Maljaars werd geëxamineerd door twee van zijn docenten op exegese, dogmatiek en kerkrecht, waarna een proefpreek plaatsvond. De tekst voor de proefpreek was genomen uit Paulus brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 1: "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest."

Na afloop van de proefpreek werd deze besproken onder de afgevaardigden. Advies was ook gevraagd aan de depuaten artikel 49, die een goed getuigenis afgaven. Hierna vond een stemming plaats waaruit bleek dat van harte werd besloten om kandiaat E. Maljaars toe te laten tot predikant van Woord en Sacrament.

De Heere heeft grote dingen aan ons gedaan (Psalm 126:3). De wens werd uitgesproken dat ieder een plaats zou hebben in de binnenkamer om te buigen voor het aangezicht des Heeren in nederigheid en ware dankbaarheid. "Het is onze hoop dat het woord des Heeren hier in Noord-Amerika zou bloeien maar ook in Bolivia. Zodat er veranderingen plaats vinden tot eer van God en de vernieuwing van de harten. Beveel kandidaat Maljaars, zijn vrouw, kinderen en ouders in het gebed als ze worden geconfronteerd met veel veranderingen op de weg van het leven".

De bevestiging en intrede worden gehouden in Chilliwack (Canada) op 13 September 2017 om 14:30 en 19:00 uur. Ds. P. Van Ruitenburg hoopt de bevestiging te verzorgen.

Namens de Classis Farwest,

ds. A. A. Brugge - voorzitter
Oud. J. Timmer - scriba

Actueel

De gemeente Yerseke heeft definitief "groen licht" gekregen van de Raad van State om een nieuwe kerk te gaan bouwen. De kerk gaat 2000 zitplaatsen tellen, krijgt een nieuwe pastorie en een kosterswoning.

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 22 april 2019 Ds. L. Blok te Gorinchem is 50 jaar predikant.
wo 24 april 2019 Bevestiging (door ds. A. Schreuder) en intrede van ds. A.A. Brugge, te Doetinchem. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 8 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel. Aanvang: 19.30.
do 9 mei 2019 Vergadering Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel.
di 14 mei 2019 Ds. J. den Hoed neemt afscheid van Franklin Lakes (USA).
Alle agenda items