Van "overzee" (toelating kand. E.M. Maljaars)

De classis Far West van de N.R.C. (Amerika / Canada) was woensdag 23 augustus bijeen inzake het classicaal examen van Kand. E.M. Maljaars. Na afloop van deze vergadering werd onderstaand bericht verspreid.

Het is met vreugde en blijdschap dat wij een kort verslag kunnen toesturen van onze Classis met betrekking tot de ontmoeting die plaatsvond op woensdag, 23 augustus, in Chilliwack, BC, en de toelating van kandidaat E.M. Maljaars.

Kandidaat Maljaars werd geëxamineerd door twee van zijn docenten op exegese, dogmatiek en kerkrecht, waarna een proefpreek plaatsvond. De tekst voor de proefpreek was genomen uit Paulus brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 1: "Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest."

Na afloop van de proefpreek werd deze besproken onder de afgevaardigden. Advies was ook gevraagd aan de depuaten artikel 49, die een goed getuigenis afgaven. Hierna vond een stemming plaats waaruit bleek dat van harte werd besloten om kandiaat E. Maljaars toe te laten tot predikant van Woord en Sacrament.

De Heere heeft grote dingen aan ons gedaan (Psalm 126:3). De wens werd uitgesproken dat ieder een plaats zou hebben in de binnenkamer om te buigen voor het aangezicht des Heeren in nederigheid en ware dankbaarheid. "Het is onze hoop dat het woord des Heeren hier in Noord-Amerika zou bloeien maar ook in Bolivia. Zodat er veranderingen plaats vinden tot eer van God en de vernieuwing van de harten. Beveel kandidaat Maljaars, zijn vrouw, kinderen en ouders in het gebed als ze worden geconfronteerd met veel veranderingen op de weg van het leven".

De bevestiging en intrede worden gehouden in Chilliwack (Canada) op 13 September 2017 om 14:30 en 19:00 uur. Ds. P. Van Ruitenburg hoopt de bevestiging te verzorgen.

Namens de Classis Farwest,

ds. A. A. Brugge - voorzitter
Oud. J. Timmer - scriba

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.

Volgende week:

Woensdag 19 september wordt ds. G.J. Baan als predikant bevestigd te Rotterdam-Zuidwijk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 18 september 2018 Bidstond voor de Generale Synode NRC (Amerika-Canada), te Grand Rapids (USA). Voorganger: ds. P. van Ruitenburg. Aanvang dienst: 19.30 uur (plaatselijke tijd).
wo 19 september 2018 Generale Synode NRC (Amerika-Canada), te Grand Rapids (USA); dag 1.
wo 19 september 2018 Bevestiging (door ds. H. Brons) en intrede van ds. G.J. Baan, te Rotterdam Zuidwijk. Aanvang diensten: 15.00 en 19.45 uur.
do 20 september 2018 Generale Synode NRC (Amerika-Canada), te Grand Rapids (USA); dag 2.
ma 24 september 2018 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
Alle agenda items