Rotterdam-Centrum neemt nieuw kerkgebouw in gebruik.

De gemeente Rotterdam-Centrum heeft gisteren, zondag 14 juli, haar nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. Een jaar nadat de deuren van het oude gebouw werden gesloten.

Op zondag 1 juli 2018 leidde ds. A. Verschuure de laatste dienst in het oude kerkgebouw. Hij deed dat met een preek uit Mattheüs 25: 10b. Het oude kerkgebouw was veel te groot geworden voor de krimpende gemeente aan de Boezemsingel. Bovendien werd het vele onderhoud te kostbaar. Dat leidde tot de beslissing om het het kerkgebouw te slopen en een nieuwe kerk te bouwen op dezelfde plaats. 

Na de laatste dienst werd het inventaris uit de kerk verwijderd en volgde in september 2018 de sloop. Inmiddels is er een nieuwe kerkzaal verrezen waarin ook de Theologische School een uitbouw krijgt. De kerkzaal wordt ook gebruikt voor het houden van proefpreken door studenten van de school. Ook komen er ruimtes voor vergaderingen en maaltijden.

De nieuwe kerkzaal werd gisterenmorgen, zondag 14 juli, in gebruik genomen door de consulent, ds. A. Verschuure. Hij deed dit met de woorden uit 1 Samuël 22: 1-2 (Toen ging David van daar, en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had, en alle man, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen). Onder het zingen van Psalm 119: 65 werd de kanselbijbel weer geopend. 

Op de pagina van Rotterdam-Centrum treft u een aantal foto's aan van het resultaat.

Het catechisatielokaal van de oude kerk is behouden gebleven en wordt nog omgevormd tot documentatiecentrum ten behoeve van het kerkverband. Op last van de gemeente Rotterdam blijft ook de markante toren van de oude kerk behouden.

Maandag 15 juli wordt gestart men met de verbouw van het overige deel van het complex. Het streven is om eind oktober alles gereed te hebben. Daarna zal eind november de officiële opening plaatsvinden

Naluisteren

Klik hier om de preek van ds. A. Verschuure, ter gelegenheid van de ingebruikname van het kerkgebouw, te kunnen beluisteren.

Historie

Op de website  www.boezemsingelkerk.nl kunt u nog een virtuele tour maken door het oude kerkgebouw.

Actueel

In Fort Macleod (Canada) verrijst een nieuw kerkgebouw. Het huidige is te klein geworden door groei. Het oude kerkgebouw wordt, na ingebruikname van het nieuwe, omgebouwd tot zalen en consistorie.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 28 augustus 2019 Bevestiging (door ds. W. Silfhout) en intrede van kand. M.L. Dekker, te Den Haag - Scheveningen (inzake werk in Israël). De uitzending wordt verricht door ds. A. Schot. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG Gouda (Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b).
wo 28 augustus 2019 Bevestiging (door ds. G.M. de Leeuw) en intrede van kand. H. de Leeuw, te Franklin Lakes (USA). Locatie: Jackson Ville Chapel, 264 Jacksonville Road, Lincoln Park, NJ 07035.Aanvang diensten: 13.30 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
vr 30 augustus 2019 Classisvergadering classis Middelburg, te Vlissingen. Aanvang: 19.30 uur.
za 31 augustus 2019 Ds. A.T. Vergunst te Waupun (USA) is 25 jaar predikant.
zo 1 september 2019 De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht neemt haar gerenoveerde kerkgebouw weer in gebruik.
Alle agenda items