Oosterend (Texel) herdenkt 50-jarig bestaan

De meest noordelijke Gereformeerde Gemeente, Oosterend, op het waddeneiland Texel, mag op 2e kerstdag (26 december) herdenken dat zij 50 jaar geleden werd geïnstitueerd.

Op 24 februari 1955 wordt er voor de eerste maal melding gemaakt van kerkdiensten op Texel:

“Een lid der gemeente te Den Helder en wonende op Texel, heeft namelijk de beschikking over een zeer mooi gedeelte van Texels natuurschoon, waarop zich enkele aardige landhuisjes bevinden, die hij gedurende de zomermaanden hoofdzakelijk aan leden of medelevende leden van de Geref. Gemeenten voor korte of langere tijd wil verhuren om hun vacantie op het mooie Texel te kunnen doorbrengen. Voor degenen die dus met vacantie graag op plaatsen zijn in eigen kring en waar men des Zondags kan opgaan onder de bediening des Woords, is deze mededeling dan ook van betekenis. In onze tijd waar het gaan met vacantie zo algemeen geworden is, mag deze gelegenheid wel worden gewaardeerd, daar men hierdoor onder ons eigen volk verkeert, terwijl men anders maar al te dikwijls op plaatsen terecht komt, waar de sfeer zo anders is dan men wel wenst, om van de plaats der ijdelheid zowel aan zee als in het bos maar niet te spreken”

Het is ruim een jaar later, op 3 juli 1955 de eerste dienst op Texel plaatsvindt. Ds. A. de Bloois leidt deze dienst. Daarna worden er diverse zomers leesdiensten gehouden door ouderlingen uit de classis Amsterdam en later ook uit de classis Rotterdam.

Op 11 april 1966 worden de eerste ambtsdragers bevestigd in Oosterend door ds. G.J. van den Noort en ontstaat er een afdeling van Den Helder. Vanaf dat moment zijn de kerkdiensten niet alleen meer in de zomermaanden, maar iedere zondag.

Niet veel later, op 26 december 1967 wordt de afdeling daadwerkelijk een gemeente doordat de instituering plaatsvindt. Ds. C. Molenaar leidt deze bijzondere dienst. Slechts twee jaar later, in 1969 wordt een oud schoolgebouw aangekocht aan de Schoolstraat, dat wordt verbouwd tot kerk. Van Poortugaal ontvangt met de banken en de kanselbijbel komt uit Tricht-Geldermalsen.

Als snel blijkt de kerk in de zomermaanden veel te klein door de grote hoeveelheid vakantiegangers die het eiland opzoeken als vakantiebestemming. Daarom wordt vanaf 1971 de Hervormde Kerk van Oosterend in de zomer afgehuurd. Dat wil zeggen: gebruikt! Want het kerkbestuur bracht tot 2001 geen kosten in rekening.

Vanaf september 1993 worden er ook beroepen uitgebracht door de gemeente. Dat is opmerkelijk omdat de gemeente in die tijd zo’n 60 (doop)leden telden. Toch is die moeite niet tevergeefs. Want het in september 1999 uitgebrachte beroep op ds. T.M. van Dijk, predikant te Veen, mocht door deze predikant worden aangenomen. Ruim vier maanden later mocht ds. van Dijk als predikant te Oosterend worden bevestigd door ds. G.J. Baan (02-02-2000).

In de loop van 2004 moet ds. van Dijk helaas emeritaat aanvragen vanwege gezondheidsproblemen. Per 1 september van dat jaar wordt dit verleend en verlaat de predikant het eiland. Het beroepingswerk wordt weer hervat. Ieder voorjaar brengt de (kleine) gemeente een beroep uit op een van de predikanten. Behalve in 2009 en 2016. Dan wordt er ook beroepen in resp. juni (op een kandidaat) en november. Voor al deze 14 beroepen wordt bedankt. Totdat in maart van dit jaar beroep 15 wordt uitgebracht op ds. A. Vermeij te Nieuw Beijerland. En ook het hart van deze predikant wordt overgebogen om het beroep naar Texel aan te nemen. Op 28 juni wordt ds. Vermeij aan de gemeente verbonden door ds. G.J.N. Moens waarna hij ’s avonds intrede doet met de woorden uit Handelingen 4: 12.

In 2016 werd het kerkgebouw aan de Schoolstraat nog grondig verbouwd. Aan de achterzijde van het kerkgebouw kwam een woonhuis te koop. De gemeente kocht het pand en kreeg daardoor de mogelijkheid om het kerkgebouw uit te breiden en te renoveren. Door middel van een schuifwand kan de nieuwe zaal bij de kerkzaal worden getrokken waardoor er 400 zitplaatsen ontstaan. Zo is er voldoende ruimte om de vele vakantiegasten in de zomermaanden een plek in de kerk te geven.

Op zondag 31 december hoopt ds. A. Vermeij in de middagdienst (16.30 uur) aandacht te besteden aan dit 50-jarig bestaan.

Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items