Norwich (Canada) opent nieuwe afdeling Courtland

Al geruime tijd heeft de Netherlands Reformed Congregation van Norwich (Canada) te maken met een gestage groei. Telde de gemeente een kleine 25 jaar geleden nog 1360 (doop)leden, inmiddels is dit per 1 januari 2019 gestegen naar 2151 leden en doopleden waardoor het kerkgebouw in Norwich opnieuw te klein werd.

Omdat er jaarlijks gemiddeld tussen de 60 en 70 kinderen geboren worden en de gemeente Norwich daardoor naar verwachting nog verder zal groeien, heeft de kerkenraad besloten om een nieuwe afdeling te stichten in Courtland, 22 kilometer ten zuiden van Norwich, voor de ongeveer 300 leden en doopleden die in het gebied rond Courtland wonen.

Na raadpleging van de leden en bijna unanieme goedkeuring van de mans lidmaten heeft de kerkernaad in juni een bestaand kerkgebouw in Courtland aangekocht. In de afgelopen maanden is het kerkgebouw ingrijpend gerenoveerd mede met hulp van vele vrijwilligers uit de gemeente. Zondag 1 september was de laatste dienst van de gemeente als geheel in de Netherlands Reformed Congregation van Norwich. In de avonddienst heeft de plaatselijk predikant, ds. E. Hakvoort, stilgestaan bij Exodus 13:21: “En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht”.

Zondagochtend 8 september heeft de afdeling van Courtland het kerkgebouw in Courtland in gebruik genomen. Ds. E. Hakvoort stond toen stil bij Haggai 2:10b: “En in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen”. Het is de bedoeling dat ds. Hakvoort zowel in Norwich als in Courtland diensten hoopt te verzorgen. In de toekomst zal de kerkenraad van Norwich bezien of de afdeling levensvatbaar is en de gemeente kan worden geïnstitueerd.

De Netherlands Reformed Congregations zijn de zustergemeenten van de Gereformeerde Gemeenten. De kerkenraad hoopt van harte dat de Heere Zijn dierbaar Woord ook in de afdeling van Courtland wil zegenen tot eeuwig welzijn van onsterfelijke zielen.

Courtland13.jpg

Meer foto's treft u aan op de pagina van Courtland.

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 27 januari 2020 Vergadering classis Middelburg, te Middelburg-Zuid. Aanvang: 09.30 uur.
wo 29 januari 2020 Generale Synode, te Gouda (dag 5). Aanvang: 10.00 uur.
do 30 januari 2020 Generale Synode, te Gouda (dag 6). Aanvang: 10.00 uur.
vr 7 februari 2020 Vergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang: 19.30 uur.
vr 7 februari 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
Alle agenda items