Nieuwe website Gemeente en Gezin

Verschillende instanties binnen de Gereformeerde Gemeenten slaan de handen ineen en lanceren een nieuwe website met als thema "Gemeente en Gezin".

Bezoekers vinden op deze website ( www.gemeenteengezin.nl) informatie over de toerusting en hulpverlening die vanuit deze organisaties wordt geboden; op persoonlijk vlak en op het gebied van gemeente en gezin.

Het Adviesplein Gemeente en Gezin is bedoeld voor gemeenteleden die meer willen weten over diverse thema’s, zoals bijvoorbeeld autisme, single-zijn of opvoeding. Ambtsdragers kunnen er informatie vinden over onderwerpen die te maken hebben met het pastoraat. Ook kan er door gemeenten advies worden ingewonnen over een toerustingsaanbod op maat vanuit de verschillende organisaties.

Initiatiefnemers zijn de organisaties die betrokken zijn bij het Platform Toerusting: Cursus Godsdienstonderwijs (CGO), De Vluchtheuvel, Helpende Handen, Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) en de Werkgroep Gezin van het deputaatschap KGJO.

De initiatiefnemers spreken de wens uit dat deze website er aan mag bijdragen dat de weg naar het juiste toerustingsaanbod eenvoudig gevonden kan worden.

In de toekomst zal het aanbod en de thematiek op de website nog verder worden uitgebreid.

Meer informatie over het Adviesplein is te verkrijgen bij Sofieke van Olst of Gertrude de Regt via info@gemeenteengezin.nl of telefonisch: 0348-489948.

Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items