In memoriam: ds. P.L. Bazen

In Grand Rapids (USA) is dinsdag 18 april ds. P.L. Bazen overleden op de leeftijd van 75 jaar.

Een dag voordat ds. Bazen 76 zou worden heeft hij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Ruim twee weken nadat hem emeritaat was verleend door de classis Far West. De Saambinder van donderdag 6 april meldt daar het volgende over:

Op Nieuwjaarsdag preekte ds. Bazen in zijn gemeente in Picture Butte over Psalm 37:3-5: ‘Vertrouw op den Heere, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in den Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken’. Ongedacht werd dat ook zijn afscheidsboodschap: nadien heeft de predikant niet meer kunnen voorgaan. Vanwege de wachttijd voor medische onderzoeken in Canada kreeg hij het advies daarvoor naar Grand Rapids te gaan. Daar arriveerde het predikantsechtpaar op 1 februari. Hun voornemen was terug te keren naar Alberta, maar dat bleek niet mogelijk. Ds. Bazen heeft de classisvergadering op 22 maart, waar hem emeritaat werd verleend, niet kunnen bijwonen, en de afscheidsdienst op 11 april moest worden geannuleerd.

Ds. Bazen werd in 1986 toegelaten tot de predikantsopleiding te Grand Rapids (USA). Vier jaar later, op 20 maart 1990, werd hij bevestigd tot zendingspredikant waarna hij in Loma Alta (Bolivia) zendingswerk ging verrichten. In 2000 keerde hij terug van het zendingsveld en werd hij beroepbaar voor de gemeenten. Het beroep uit Picture Butte (Canada) mocht worden aangenomen. Hier heeft hij zeven jaar gearbeid. Op 24-10-2007 werd hij door ds. E.C. Adams bevestigd tot predikant te Rock Valley (USA). Exact vijf jaar later keerde ds. Bazen terug naar zijn vorige gemeente Picture Butte (17-10-2012).

Sinds eind 2016 ging de gezondheid van de predikant (hard) achteruit. Op 31 maart jl. werd hem officieel emeritaat verleend maar een afscheidsdienst was niet meer mogelijk. Slechts kort was de periode van emeritaat. Echter, zijn getuigenis was, kort geleden nog: ‘Maar de Heere heeft me vrede in het hart gegeven. Gods weg is beter dan de onze, en Hij bewaart me voor opstandigheid. Dat is een wonder. Tegen de gemeenteleden zou ik willen zeggen: Wacht niet tot je ziek en oud bent, maar zoek de Heere. Hij is goed; Hij is het waard om te worden gediend’.

De begrafenis vindt plaats op dinsdag 25 april a.s. te Grand Rapids. Voorafgaande aan de begrafenis vindt de rouwdienst plaats in het kerkgebouw van de NRC te Grand Rapids (Beckwith) om 10.30 uur (plaatselijke tijd).

Actueel

Het nieuwe "Gradussenorgel" van de gemeente Nieuw Beijerland, afkomstig uit de rooms-katholieke Sint-Calixtusbasiliek in Groenlo. Het orgel werd gebouwd in 1877 en wordt 9 december in gebruik genomen.
De "Westerkerk" te Utrecht gaat sluiten. Zaterdag 6 januari wordt de laatste dienst gehouden (14.30u). Vanaf zondag 7 januari worden de diensten (tijdelijk) gehouden in de "Torenpleinkerk" te Vleuten.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 26 december 2017 De gemeente Oosterend (Texel) bestaat 50 jaar. In de middagdienst van zondag 31 december hoopt ds. A. Vermeij, plaatselijke predikant, bij dit heugelijke feit stil te staan. Aanvang dienst: 16.30 uur.
vr 29 december 2017 Israëldag van deputaatschap Israël in het kerkgebouw te Tricht-Geldermalsen. Inloop vanaf 09.15 uur, aanvang programma 10.00 uur. Meer informatie treft u op www.dep-israel.nl/agenda/israeldag.
za 6 januari 2018 Laatste dienst in de "Westerkerk" te Utrecht. Deze dienst wordt geleid door ds. W.A. Zondag. Aanvang: 14.30 uur.
zo 7 januari 2018 Ds. C.G. Vreugdenhil neemt afscheid van Houten vanwege verleend emeritaat. Aanvang dienst: 16.00 uur.
zo 7 januari 2018 Per vandaag (7 januari) houdt de gemeente Utrecht haar kerkdiensten niet meer in de Westerkerk, maar in het kerkgebouw van de PKN te Vleuten (Torenpleinkerk, Schoolstraat 5).
Alle agenda items