Mededeling vanuit de Theologische School

De curatoren van de Theologische School hebben op maandag 29 en dinsdag 30 juni vergaderd en kunnen u tot hun blijdschap het volgende meedelen.

Na het gehouden examen is met ingang van D.V. woensdag 1 juli 2020 voor de gemeenten beroepbaar gesteld:

Kandidaat P.C. Vlot te Dordrecht.      

De Heere geve onze broeder alles wat nodig is bij de beroepen die op hem zullen worden uitgebracht. Boven alles het licht en de leiding des Geestes. ‘Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn’ (Psalm 32:8).

De studenten J. Beens, L. van der Kuijl en P.J. de Raaf zijn bevorderd naar het vierde leerjaar.

De studenten M. Boersma en M.G. van Middendorp zijn bevorderd naar het derde leerjaar. Zij mogen nu naast hun studie in de gemeenten uitgaan om te proponeren op de zondagen en één keer per maand in een weekdienst. In de vakanties mogen zij ook een (extra) weekdienst vervullen. De Heere geve de broeders in het proponeren een afhankelijk leven aan de genadetroon. Dat het de bede van hun hart mag zijn: “Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid en tot Uw woningen (Ps. 43;3).

De studenten A.E. Brijder, J.M. Evers en J.J. Hoogerbrug zijn bevorderd naar het tweede leerjaar.

We mogen opmerken dat in deze ernstige tijd van de coronacrisis het werk op de School in aangepaste vorm mocht worden voortgezet en wij dit schooljaar op deze wijze mochten afronden. De Heere droeg en spaarde de docenten en studenten en geve ook voor het toekomende al wat nodig is.

In de week van D.V. 24 augustus zal het curatorium vergaderen om de personen te horen die begeren toegelaten te worden tot het volgen van de lessen aan onze Theologische School. Het nieuwe cursusjaar zal op D.V. 1 september beginnen.

De Heere maakt nog bemoeienissen met onze School en de kring van onze gemeenten. Het mocht ons maar verootmoedigen voor Zijn heilig Aangezicht en Hem bij de voortduur benodigen of al deze arbeid tot zegen mag zijn voor jong en oud. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid’ (Hebreeën 13:8).

Namens het curatorium,

Ds. J.J. v Eckeveld, voorzitter

Ds. G.J.N. Moens, secretaris

 

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 11 juli 2020 De bevestigingsdienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
zo 12 juli 2020 De intrededienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
Alle agenda items