Mededeling Jeugdbond (JBGG)

De versoepelingen van de coronamaatregelen geven reden tot dankbaarheid. Ook al kunnen we niet met de hele gemeente samenkomen, we mogen wel weer met meer mensen naar de kerk.

Ook komt er meer ruimte voor de zorg voor jongeren in de gemeente. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen na de laatste persconferentie van premier Rutte is het protocol dat hiervoor nodig is, bijgewerkt. Kijk hiervoor onze website. Op de tweede pagina van het protocol is te lezen welke versie dit betreft en op welke pagina’s aanpassingen zijn gedaan.

Het is belangrijk om het jeugdwerk voor het nieuwe seizoen voor te bereiden. We horen dat er verenigingen zijn die niets voorbereiden, omdat ze zich afvragen wat wel en niet mag. Onder de 12 jaar is de 1,5 meter regel helemaal niet meer nodig en tot 18 jaar hoeven jongeren geen afstand te houden tot elkaar, wel tot de leidinggevende. Het is dus, als we ons houden aan de regels van hygiëne en dergelijke zoals beschreven in het protocol, heel goed mogelijk en ook aan te bevelen om weer te starten.
Het is een goede gedachte om als kerkenraad met de leidinggevenden van de gemeente om tafel te gaan en aan de hand van het protocol na te denken over de randvoorwaarden waarbinnen het kerkelijk jeugdwerk in het nieuwe seizoen vormgegeven kan worden. Laat jongeren merken dat zij er toe doen en dat we bewogen zijn om hun (geestelijk) welzijn.

Heeft u nog vragen, mailt of belt u ons dan gerust. Van harte wijsheid en zegen toegewenst bij alle zaken die uw aandacht als kerkenraad vragen in deze moeilijke omstandigheden. De Heere gebiede Zijn onmisbare zegen over alle besluiten en maatregelen die genomen moeten worden, ook voor onze jongeren. Dwars door alles heen mogen we geloven: Het zaad zal Hem dienen; het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten (Ps. 22: 13).

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
di 5 januari 2021 Ds. S. Maljaars neemt afscheid van Meliskerke wegens vertrek naar 's Gravenpolder. Aanvang dienst: 19.30 uur.
wo 13 januari 2021 Bevestiging (door ds. C. van Krimpen) en intrede van ds. S. Maljaars, te 's Gravenpolder. Aanvang diensten: 15.00 en 19.00 uur. De diensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw.
Alle agenda items