Leerdam herdenkt 75-jarig bestaan

Zondag 30 april was het 75 jaar geleden dat de Gereformeerde Gemeente van Leerdam werd geïnstitueerd. In de morgendienst stond ds. J. Schipper stil bij 1 Samuël 7:12. ‘Samuël nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons den HEERE geholpen’.

In het licht van de geschiedenis van de gemeente wees de dominee op de trouw des HEEREN tegenover onze ontrouw en afmakingen. Hij bepaalde de gemeente bij 1: De plaats van de steen, en 2: De naam van de steen. Dinsdagavond 2 mei stonden we opnieuw stil bij het jubileum, nu met vele genodigden. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan werd een herdenkingsboek samengesteld waarin de kerkelijke historie van Leerdam wordt geschetst en het ontstaan van onze gemeente. Het boek geeft een indruk van het gemeenteleven over een reeks van jaren.

Deze herdenkingssamenkomst werd geopend door ds. Schipper. Hij bepaalde de aanwezigen bij Psalm 71:3a: ‘Wees mij tot een Rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan’. Het herdenkingsboek heeft als titel: ”Een rots om in te wonen”. Het kerkgebouw heeft de naam ”Adullam”. Het wijst beide heen naar de Schuilplaats en Toevlucht, de Heere Jezus Christus, voor zondaren die op de vlucht zijn. Hij is de Silo van Zijn Kerk, Die, om de rust te verwerven, geen rust gekend had en niets had om Zijn hoofd op neder te leggen. Is het ons gebed geweest - en nóg - om in Zijn rust te mogen ingaan? Hierna kreeg ouderling Van Belzen, schrijver van het boek, de gelegenheid iets te vertellen over het ontstaan en de inhoud van het boek. In een tijdsbestek van bijna 2,5 jaar is er hard gewerkt om alles tot stand te brengen. Hij merkte op dat je dan ook een indruk krijgt van de vergankelijkheid van alle dingen. Mensen en voorgangers: ze zijn niet meer. Maar het Woord Gods blijft tot in der eeuwigheid. Het Woord heeft in verleden tijden vrucht gedragen, maar hoe is het nu? Wijlen ds. en consulent D. Hakkenberg zei eens: ‘Het zaad was goed! Maar viel het in toebereide aarde?’ Broeder Van Belzen dankte de redactieleden hartelijk voor de goede samenwerking.

Hierna reikte ds. Schipper de eerste exemplaren uit aan enkele personen: aan de redactieleden, aan de consulent ds. M. Karens, aan wethouder A.W. Keppel, aan de voorzitter van het schoolbestuur van de plaatselijke Johannes Calvijnschool, D. van Dijk, en aan J. Mastenbroek die bereid was om deze avond een kerkhistorische lezing te houden. Mastenbroek nam ons mee naar het verre verleden van de kerkhistorie in Leerdam. Een tijd waarin kerk en staat nog een duidelijke, zichtbare plaats hadden in de samenleving. Reformatie, Afscheiding en Doleantie hebben ook in Leerdam strijd gekost, alsmede de losmaking van ds. Aangeenbrug uit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Leerdam en later de droevige kerkscheuring in 1953. Dan is het enkel Gods trouw tegenover al het menselijke dat de Heere Zijn Kerk nog wil bouwen, ook in Leerdam. De komst van ds. Schipper en dat hij nóg onder ons mag zijn, zijn blijken van Gods goedheid. Hoe zal de toekomst zijn? Gelet op de tekenen der tijden vervult alles met grote zorg. Kerk en staat brokkelen in rap tempo af. Is de kerk- en landelijke schuld ónze schuld? Zijn wij in dé spelonk Adullam? Tot Hem vergaderde zich alle man die een schuldeiser had, wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Ds. Schipper gaf consulent ds. M. Karens de gelegenheid te eindigen, nadat hij opgegeven had te zingen Psalm 72:11: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer' ontvangen.

Kerkenraad GG Leerdam

Bron: De Saambinder d.d. 24-05-2017

Wanneer u belangstelling hebt voor dit jubileumboek kunt u dat per email bestellen.

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 17 november 2018 Herdenking van de Nationale Synode te Dordrecht (1618 - 1619). Zie hiervoor ook de overige berichtgeving op deze website.
za 17 november 2018 Herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de kinderevangelisatie, uitgaande van de gemeente Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid). Aanvang: 15.00 uur. Locatie: GG Barendrecht.
vr 14 december 2018 Classisvergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
wo 16 januari 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
vr 18 januari 2019 Classisvergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
Alle agenda items