Kand. M.L. Dekker neemt beroep aan

Kandidaat M.L. Dekker heeft het beroep, dat door de gemeente Den Haag - Scheveningen op hem was uitgebracht (ten behoeve van Israël), aangenomen.

Kandidaat M.L. Dekker werd in 2017 aangenomen als student aan de Theologische School te Rotterdam. Op dat moment was hij, sinds 2004, werkzaam aIs Iraël-werker te Nazareth. Hij was voor dat werk destijds uitgezonden door de gemeente Den Haag - Centrum (dat inmiddels Den Haag - Scheveningen heet).

Het doel van de opleiding te Rotterdam was om als predikant uitgezonden te mogen worden naar Israël om daar missionair werk te gaan doen. De opleiding tot predikant kon worden verkort tot 2 jaar (normaal 4 jaar) en zo werd hij, na de examens van vorige week, maandag 17 juni beroepbaar gesteld. Zijn "thuisgemeente" bracht het beroep op hem uit namens het deputaatschap Israël.

Eerder werkte dhr. Dekker ook voor de ZGG in Nigeria (1995-2003).

Actueel

Het is mogelijk om de bevestigings- en intrededienst na te luisteren van de kandidaten. M.L. Dekker, H. de Leeuw en  G.P. Nieuw Amerongen (klik daarvoor op de betreffende naam). 

Op zondag 8 september begon het evangelisatiewerk in Scheveningen, wat een nieuwe wending betekent van "Het Kompas". Ds. H.A. van Zetten ging voor in twee diensten en veldwerker Marco van Velden werd toegesproken. 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 19 september 2019 Jubileumdienst ds. W. Silfhout in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Capelle aan den IJssel - Middelwatering. Aanvang: 19.45 uur.
za 21 september 2019 Ds. M. Karens, emerituspredikant te Middelburg, is 25 jaar predikant.
zo 22 september 2019 Jubileumdienst ds. M. Karens in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Werkendam. Aanvang: 10.00 uur.
wo 25 september 2019 Kerkdienst te Amersfoort waarin dhr. D.L. Elenbaas als veldwerker aan de gemeente wordt verbonden. Voorganger: ds. W. Visscher. Aanvang: 19.30 uur.
do 26 september 2019 Ds. A.B. van der Heiden, emerituspredikant te Doetinchem, is 40 jaar predikant.
Alle agenda items