Kand. M.L. Dekker neemt beroep aan

Kandidaat M.L. Dekker heeft het beroep, dat door de gemeente Den Haag - Scheveningen op hem was uitgebracht (ten behoeve van Israël), aangenomen.

Kandidaat M.L. Dekker werd in 2017 aangenomen als student aan de Theologische School te Rotterdam. Op dat moment was hij, sinds 2004, werkzaam aIs Iraël-werker te Nazareth. Hij was voor dat werk destijds uitgezonden door de gemeente Den Haag - Centrum (dat inmiddels Den Haag - Scheveningen heet).

Het doel van de opleiding te Rotterdam was om als predikant uitgezonden te mogen worden naar Israël om daar missionair werk te gaan doen. De opleiding tot predikant kon worden verkort tot 2 jaar (normaal 4 jaar) en zo werd hij, na de examens van vorige week, maandag 17 juni beroepbaar gesteld. Zijn "thuisgemeente" bracht het beroep op hem uit namens het deputaatschap Israël.

Eerder werkte dhr. Dekker ook voor de ZGG in Nigeria (1995-2003).

Actueel

Zondagavond 23 februari werd de laatste kerkdienst gehouden in het kerkgebouw van Beekbergen. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe met 600 zitplaatsen. Ds. A. Schreuder, de plaatselijke predikant, hield zijn preek uit Ezra 3: 11-13: "de herbouw van de tempel". Met als aandachtspunten de Heere loven en danken, de ouderen wenen, de jongeren juichen. Onder het zingen van Psalm 119: 45 werd aan het einde van de dienst de kanselbijbel gesloten.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 6 maart 2020 Vergadering classis Barneveld te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
wo 11 maart 2020 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
do 19 maart 2020 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 10.00 uur.
za 21 maart 2020 Landelijke evangelisatiedag EVGG. Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort.
di 24 maart 2020 Ds. P.D. den Haan neemt afscheid van Tholen i.v.m. vertrek naar Rijssen-West. Aanvang dienst: 19.00 uur.
Alle agenda items