Ingebruikname nieuwbouw bij de Theologische School

Op DV 29 november wordt de nieuwbouw aan de Boezemsingel bij de Theologische School in gebruik genomen. Deze nieuwbouw is verrezen op de plaats waar voorheen het historische kerkgebouw van de Boezemsingel stond.

Er is door velen intensief gebouwd en gewerkt. Het resultaat is een adequaat en functioneel gebouw ten dienste van de Theologische School. Tevens wordt het inmiddels al weer enkele maanden gebruikt door de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Centrum.

Ook is er het Documentatiecentrum in ondergebracht. Dat de afmetingen van het nieuwe gebouw veel beperkter zijn dan van het oorspronkelijke kerkgebouw zal voor ieder helder zijn. Niettemin staat er toch weer - met de beeldbepalende en gerenoveerde toren-  een sierlijk kerkgebouw.

Als curatorium zijn we verblijd dat er zo uit de gemeenten is meegeleefd, zoals ook gebleken is uit de giften die we mochten ontvangen. Na de Heere willen wij u dan ook hartelijk dankzeggen voor dit meeleven. Graag willen we de kerkenraden en belangstellenden in de gelegenheid stellen het geheel aan de Boezemsingel nog eens te komen bekijken. We hopen in het komende voorjaar hier op terug te komen.

Het is onze bede of de Heere het onderwijs op onze School wil zegenen ten dienste van het geheel van onze gemeenten.

Ds. J.J. van Eckeveld (voorzitter) en ds. G.J.N. Moens (secretaris)

Theologische School11.jpg

Theologische School12.jpg

Theologische School13.jpg

Theologische School14.jpg

Theologische School15.jpg

Theologische School16.jpg

Theologische School17.jpg

Bron: De Saambinder

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 22 januari 2020 Vergadering classis Amsterdam.
do 23 januari 2020 Bevestiging (door ds. K. Boeder) en intrede van ds. G.J.N. Moens, te Middelharnis. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG Dirksland (Mozartsingel 2).
ma 27 januari 2020 Vergadering classis Middelburg, te Middelburg-Zuid. Aanvang: 09.30 uur.
wo 29 januari 2020 Generale Synode, te Gouda (dag 5). Aanvang: 10.00 uur.
do 30 januari 2020 Generale Synode, te Gouda (dag 6). Aanvang: 10.00 uur.
Alle agenda items