Hoogvliet en Spijkenisse worden samengevoegd

De gemeente in Hoogvliet houdt per 12 september op te bestaan. De gemeente wordt samengevoegd met die van Spijkenisse. Zaterdag om 15.00 uur houdt consulent ds. H. Brons de laatste dienst.

Aanleiding is dat het ledental terugloopt en de ambten niet meer kunnen worden vervuld. De gemeente telt op dit moment vijftig (doop)leden.

Hoogvliet is niet de eerste gemeente in de classis Rotterdam die haar deuren sluit. De gemeente van Rotterdam-West werd in 1998 opgeheven nadat veel kerkgangers de stad uit verhuisden. In 2013 werd de gemeente van Hellevoetsluis samengevoegd met die van Oostvoorne.

Hoogvliet is ontstaan vanuit Poortugaal. De eerste initiatieven dateren uit 1961 en 1962. Op 3 april 1963 vond de instituering tot zelfstandige gemeente plaats. Ds. L. Huisman ging in die dienst voor. De gemeente telde toen ruim 200 (doop)leden en groeide begin jaren zeventig verder uit tot 300 leden. In 1972 werd de huidige Bethlehemkerk aan de Baarsweg, met 328 zitplaatsen, in gebruik genomen. Ds. G. Schipaanboord bediende daarbij het Woord uit Lukas 2:15b: „Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord, dat er geschied is…”

De gemeente heeft nooit een eigen predikant gehad. Er werden 140 beroepen uitgebracht, waarvan vanaf 1995 bijna 45 gezamenlijk met Spijkenisse.

In 1974 plaatste de firma W. N. de Jongh een nieuw orgel, dat nu te koop staat.

Het kerkgebouw wordt waarschijnlijk verkocht aan een projectontwikkelaar. Mogelijk wordt er een zorglocatie gebouwd.

Overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad van donderdag 10 september 

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 24 november 2020 Bevestiging (door ds. H. de Leeuw) en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
Alle agenda items