Het curatorium van de N.R.C. vergadert in Grand Rapids

Woensdag 30 mei is een belangrijke dag voor het curatorium van de N.R.C. (de gemeenten in Amerika en Canada). Wanneer er mannen zijn die zich hebben aangemeld voor de studie aan de Theologische School worden deze gehoord en de huidige studenten aan de school leggen tentamens en examens af.

De vergadering wordt (zoals gebruikelijk) gehouden in het kerkgebouw van de gemeente te Grand Rapids (Beckwith). Aan de vooravond van deze dag wordt in dit kerkgebouw een bidstond gehouden om de Heere een zegen en wijsheid af te smeken.

De afgevaardigden die de vergadering bijwonen wonen niet, zoals in Nederland, in een redelijke afstand ten opzichte van het kerkgebouw. Velen moeten er lange afstanden voor rijden en andere nemen het vliegtuig. Het aantal afgevaardigden bestaat uit 5 predikanten, 4 ouderlingen en drie docenten van de Theologische School, die een adviserende rol hebben. Dit jaar zijn er nog drie vacatures (de plaats van wijlen ds. P.L. Bazen is nog niet opgevuld en die van 2 ouderlingen). Tijdens de Generale Synode, die in september a.s. plaats vindt, zullen deze lege plaatsen weer worden ingevuld.

Het zijn bijzondere jaren geweest voor het curatorium en de Theologische School van de N.R.C. Jarenlang was er geen enkele student die de opleiding volgde. De laatste kandidaat die afstudeerde was ds. E.C. Adams die in 2005 predikant werd in Corsica (USA). Totdat in 2013 E.M. Maljaars werd aangenomen. Inmiddels mag hij sinds september 2017 zendingspredikant zijn in Bolivia (Zuid Amerika).

In 2014 werd G.E. Bron aangenomen, samen met J.J. Witvoet. Grote droefheid (en heilige jaloersheid) was er toen dhr. Bron op 1 april 2017 overleed na een ernstige ziekte en enkele maanden proponeren in de gemeenten. Dhr. Witvoet zal woensdag examen doen en wordt, bij goed gevolg, kandidaat gesteld voor de gemeenten.

Naast dhr. Witvoet studeert ook dhr. H. de Leeuw nog aan de Theologische School. Wanneer hij de tentamens, a.s. woensdag, goed aflegt wordt hij bevorderd naar het 4e leerjaar. Het uitzien is groot dat er woensdag, bij aanmelding van mannen, weer nieuwe studenten mogen worden aangenomen die naast de 4e-jaars student de opleiding tot predikant mag gaan volgen.

Wanneer dhr. Witvoet kandidaat wordt gesteld zijn er 13 overzeese gemeenten (de afdelingen niet meegerekend) die vacant zijn en een beroep op hem kunnen uitbrengen. In de praktijk zullen dat er nog enkelen minder zijn omdat zij te klein zijn om een eigen predikant te onderhouden.

Vanuit praktisch oogpunt is het gebruikelijk dat rond de tijd dat het curatorium vergadert ook andere deputaatschappen bijeen komen (bijvoorbeeld de zending en het Book and Publishing Commitee).

Vanuit Nederland leven we met de gemeenten in dit enorme continent, het curatorium en de school mee. Het werk is er veel en de afstanden groot. Maar de God van hemel en aarde is ook “overzee” Dezelfde. Op uw noodgeschrei, doet Hij grote wonderen!

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 7 november 2018 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
za 10 november 2018 Bondsdag van de bond van Mannenverenigingen. Tijd: 10.30 - 14.30 uur. Locatie: GG te Woerden.
za 10 november 2018 Classisvergadering classis Ridderkerk, te Ridderkerk. Aanvang 09.30 uur.
za 17 november 2018 Herdenking van de Nationale Synode te Dordrecht (1618 - 1619). Zie hiervoor ook de overige berichtgeving op deze website.
za 17 november 2018 Herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de kinderevangelisatie, uitgaande van de gemeente Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid). Aanvang: 15.00 uur. Locatie: GG Barendrecht.
Alle agenda items