Gorinchem bestaat 75 jaar

Voor de ontstaansgeschiedenis van Gorinchem moeten we terug naar de jaren ’20 van de vorige eeuw. Een aantal thuislezers hebben dan behoefte om gezamenlijk op te trekken in een geordend kerkelijk leven. Ze komen doordeweeks onder het woord in Giessendam. Voor de zondag is dat te ver en daarom wordt er thuis een preek gelezen. Dat duurt tot 1928, dan besluit men om ook op zondag naar Giessendam te gaan.

Vanaf 1937 vinden er ook samenkomsten plaats in Gorinchem, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad in Giessendam. Op 22 juli van dat jaar heeft men de beschikking over een zaaltje in de Zusterstraat en vanaf dat moment worden er in de dan ontstane afdeling Gorinchem de eerste leesdiensten gehouden. De groep hoorders bestaat dan uit circa 20 personen. Begin jaren ‘40 neemt het aantal personen behoorlijk toe als er een groep mensen uit de Christelijk Gereformeerde Kerk overkomt.

Op 10 januari 1942 vindt de eerste ledenvergadering plaats in Gorinchem. Ruim twee jaar later, op 28 maart 1944, besluit de classis Dordrecht om de afdeling Gorinchem te institueren tot zelfstandige gemeente. Op 17 mei van datzelfde jaar wordt dit een feit in een kerkdienst waar ds. Chr. van de Woestijne voorgaat. Tevens bevestigd hij in deze dienst de ambtsdragers van de gemeente.

Ondanks dat het oorlog is wanneer de gemeente wordt geïnstitueerd kunnen de kerkdiensten vrijwel ongestoord doorgang vinden. In 1946 schaft men een harmonium aan voor de begeleiding van de samenzang. In de jaren die erop volgen blijft de gemeente groeien en beschikt men over te weinig zitplaatsen. Daarom wordt in 1952 besloten om een nieuwe kerk te gaan bouwen aan het Paardenwater.

Op 7 juni 1953 komt de gemeente voor de laatste keer bijeen in het zaaltje aan de Zusterstraat. Vier dagen later (11 juni) neemt ds. W. de Wit het nieuwe kerkgebouw (met 232 zitplaatsen) in gebruik. Er wordt een nieuw orgel in geplaatst dat in 1973 nog wordt uitgebreid.

Het beroepingswerk in de gemeente komt vrij snel na de instituering, in mei 1944, op gang. Al in juli van dat jaar wordt een beroep uitgebracht op kand. L. Rijksen, die echter het beroep naar Leiden aanneemt. Een jaar later beroept men ds. M. Blok, maar ook die bedankt. Daarna ligt het beroepingswerk een aantal jaren stil totdat in 1954 ds. H. Rijksen wordt beroepen. In februari 1980 wordt ds. H. Hofman sr. beroepen, predikant te Rotterdam-Zuid. De gemeente is dan ruim 70 beroepen verder.  Tot grote blijdschap mag hij dit beroep aannemen. Op 26 mei 1980 wordt hij als eerste predikant van Gorinchem bevestigd door ds. A. Hofman. Lang duurt deze periode niet. In juli 1983 brengt de gemeente Kalamazoo (USA) een beroep uit op ds. Hofman, die dit beroep aanneemt. In december vertrekt hij naar de andere zijde van de oceaan.

In de periode dat ds. Hofman aan de gemeente is verbonden wordt besloten het kerkgebouw uit te breiden waardoor het aantal zitplaatsen wordt verdubbeld. Op 14 juli 1982 wordt het vernieuwde kerkgebouw in gebruik genomen.

Als in april 1990 de gemeente een beroep uitbrengt op ds. D. Hakkenberg te Groningen mag hij dit beroep aannemen en wordt hij op 28 september van dat jaar de 2e predikant van de gemeente. Groot is het verdriet als op 1 april 1994 het bericht door de gemeente gaat dat hun predikant in die morgen onverwachts is overleden. Slechts 65 jaar oud. Op 6 april wordt ds. Hakkenberg begraven. De rouwdienst wordt geleid door zijn schoonzoon, ds. J.B. Zippro.

In 1991 wordt er een nieuw orgel in de kerk geplaatst door de firma Fama & Raadgever.

Opmerkelijk feit is dat de gemeente 3 jaar later opnieuw een predikant uit Groningen ontvangt in de persoon van ds. Golverdingen. Na bijna vier jaar vertrekt hij naar Boskoop. Daarna volgen er 25 beroepen waarop een bedankbrief volgt. Maar op het daaropvolgende beroep, in januari 2007, dat wordt uitgebracht op ds. L. Blok te Ermelo, wordt positief bericht. Sinds 13 juni van dat jaar mag hij de predikant zijn van Gorinchem, waar hij op 22 april jl. zijn 50-jarig ambtsjubileum mocht herdenken.

Gorinchem04.jpg

 

Gorinchem05.jpg

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 22 juni 2019 Vergadering classis Amsterdam, te Lisse. Aanvang 10.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur; (alleen indien een kandidaat een beroep aanneemt naar een van de gemeenten uit de classis)
ma 8 juli 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
di 9 juli 2019 Ds. E.C. Adams neemt afscheid van Corsica (USA).
Alle agenda items