Generale Synode N.R.C. (dag 1)

De generale synode van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) in Noord-Amerika is woensdag begonnen. Traditiegetrouw vindt de vergadering van de NRC plaats in het kerkgebouw van de gemeente van Grand Rapids Covell Avenue.

Vanuit heel Noord-Amerika waren afgevaardigden en ambtsdragers naar Grand Rapids gereisd om de synode bij te wonen. Wanneer men ter vergelijking in Nederland zo’n 200 kilometer moeten reizen voor een vergadering dan wordt dat geacht een grote afstand te zijn. In Noord-Amerika worden binnenlandse reizen van soms wel meer dan twintig keer zo ver afgelegd voor het bijwonen van de synode.

Namens de roepende kerk van Lynden (Washington) opende ds. P. van Ruitenburg als consulent de synodevergadering. Hij mediteerde over Psalm 42:6 en 12 en sprak over de „verlossingen Zijns aangezichts” (vs. 6) alsmede over de „verlossingen mijns aangezichts” (vs. 12). Hij heette vervolgens alle afgevaardigden hartelijk welkom en memoreerde alle bijzondere gebeurtenissen sinds de laatste synodevergadering.

Het moderamen werd door stemming verkozen. Ds. J. den Hoed (Franklin Lakes) werd verkozen als preses en ds. P. van Ruitenburg (Chilliwack) als tweede voorzitter. Eerste scriba werd ds. E. Hakvoort (Norwich, Canada), en tweede scriba ouderling J. van Brugge (Norwich, Canada), terwijl als quaestor ouderling W. Greendyk (Grand Rapids Beckwith Avenue) werd verkozen.

Ds. G. J. N. Moens bracht vervolgens des hartelijke groeten over namens de zusterkerken in Nederland. Hij sprak van de goede broederlijke band alsmede van de gemeenschappelijke zorg die er is over een deel van de jeugd. Hij sprak de hartelijke wens uit dat de band bestendigd mag worden en de vergadering in de gunst des Heeren mag zijn.

Eveneens hartelijke groeten werden overgebracht door ds. M. A. Rojas namens de Iglesia Reformada de Bolivia. Deze kerken zijn ontstaan uit het zendingswerk. Ds. Rojas sprak zijn dank uit aan het zendingsdeputaatschap voor alle hulp en de leiding die werd en nog wordt gegeven. Hij gaf aan dat dezelfde zorgen die gevonden worden in zowel Noord-Amerika als in Bolivia, veroorzaakt worden door de hardigheid des harten en dat waarachtige bekering noodzakelijk is.

Tijdens de eerste synodedag werden er diverse rapporten behandeld. Het zendingsrapport sprak over de goede voortgang van het zendingswerk in Bolivia en in het bijzonder in de nieuwe locaties Lujan en Tarija. Gods Woord mag nu worden gebracht in vijf plaatsten in verschillende delen van Bolivia. Opgemerkt werd dat de Heere Zijn Kerk over het rond der aarde heeft en het zendingswerk kennelijk gezegend wordt. Ds. E. M. Maljaars hoopt, nu hij zijn taalstudie heeft afgerond, zijn taak op zich te nemen in de stad Tarija, een stad dicht bij de Argentijnse grens, met ongeveer 250.000 inwoners.

De classis West heeft op verzoek van de vorige generale synode een rapport opgesteld over (homo)seksualiteit. Na bespreking heeft de synode het rapport goedgekeurd en zich daarmee unaniem uitgesproken tegen alle vormen van intieme omgang buiten het Bijbelse huwelijk om.

In de vacature van wijlen ds. P. L. Bazen in het curatorium werd verkozen ds. A. A. Brugge van Lethbridge. In de vacatures voor ouderlingen werden verkozen de ouderlingen M. C. Blom (Grand Rapids) en S. Sweetman (Franklin Lakes).

Bron: ds. E. Hakvoort, scriba van de SynodeActueel

Het is mogelijk om de bevestigings- en intrededienst na te luisteren van de kandidaten. M.L. Dekker, H. de Leeuw en  G.P. van Nieuw Amerongen (klik daarvoor op de betreffende naam). 

Op zondag 8 september begon het evangelisatiewerk in Scheveningen, wat een nieuwe wending betekent van "Het Kompas". Ds. H.A. van Zetten ging voor in twee diensten en veldwerker Marco van Velden werd toegesproken. 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 19 september 2019 Jubileumdienst ds. W. Silfhout in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Capelle aan den IJssel - Middelwatering. Aanvang: 19.45 uur.
za 21 september 2019 Ds. M. Karens, emerituspredikant te Middelburg, is 25 jaar predikant.
zo 22 september 2019 Jubileumdienst ds. M. Karens in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Werkendam. Aanvang: 10.00 uur.
wo 25 september 2019 Kerkdienst te Amersfoort waarin dhr. D.L. Elenbaas als veldwerker aan de gemeente wordt verbonden. Voorganger: ds. W. Visscher. Aanvang: 19.30 uur.
do 26 september 2019 Ds. A.B. van der Heiden, emerituspredikant te Doetinchem, is 40 jaar predikant.
Alle agenda items