Gemeenten "overzee" tellen nu 12 predikanten

De gemeente "overzee" (Amerika & Canada) tellen sinds woensdag jl. weer 12 predikanten. Dat is een ruime meerderheid ten opzichte van verleden jaren. En daardoor ook een bijzondere mijlpaal.

Aan de andere kant van de oceaan zijn er 24 gemeenten, 3 afdelingen (waarvan er 1 - Nobleford - in oktober wordt geïnstitueerd) en 1 gemeente in wording (bij Norwich). Op dit moment heeft de helft van de gevestigde gemeenten een eigen predikant. Ter vergelijk: Nederland telt 150 gemeenten waarvan er 62 een eigen predikant hebben).

van september 2018 tot april 2019 waren er (voor het eerst) 12 predikanten verbonden aan de gemeenten van de N.R.C. Toen vertrok ds. A.A. Brugge weer naar Nederland. Jl. woensdag werd opnieuw de 12e predikant van de gemeenten in Amerika en Canada tot predikant bevestigd. Ds. H. de Leeuw, zoon van ds. G.M. de Leeuw uit Grand Rapids, werd aan de gemeente van Franklin Lakes verbonden. Zijn vader bevestigde hem tot predikant met de woorden uit Mattheüs 13: 51-52. In de avonddienst deed de nieuwe predikant intrede in zijn gemeente (vacant sinds mei jl.). De tekst voor de preek was Mattheüs 10: 6.

Twaalf dienstdoende in een zeer uitgestrekt werelddeel. Dat is een bijzonder voorrecht. Een klein onderzoekje leert dat dit niet eerder voorkwam vóór 2018. Zo waren er in 1970 zeven predikanten, in 1990 zes, in 2000 negen, in 2010 negen en in 2015 tien. Dat het aantal predikanten nu is toegenomen is  ook een groot voorrecht voor de gemeenten daar die veelal heel wat kilometers (miles) uit elkaar liggen. 

Geve de Heere dat deze groei ook in de diepte mag zijn. Opdat Zijn Huis vol worde.

 

Actueel

Zondagavond 23 februari (19.00 uur) wordt de laatste kerkdienst gehouden in het kerkgebouw van Beekbergen. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe kerk met 600 zitplaatsen. 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 6 maart 2020 Vergadering classis Barneveld te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
wo 11 maart 2020 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
do 19 maart 2020 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 10.00 uur.
za 21 maart 2020 Landelijke evangelisatiedag EVGG. Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort.
di 24 maart 2020 Ds. P.D. den Haan neemt afscheid van Tholen i.v.m. vertrek naar Rijssen-West. Aanvang dienst: 19.00 uur.
Alle agenda items