Een verbinder in Woerden

Per 1 juni begint G.J. ten Bolscher aan zijn nieuwe taak: directeur Bureau Kerkelijke Dienstverlening in Woerden. Hij wil vooral ‘een verbinder zijn’.

Ten Bolscher. Dat is een Rijssense naam. ‘Het is een van de familienamen uit Rijssen. Ik heb daar tot 1992 gewoond. Aan het eind van de studietijd volgde een periode van militaire dienst, werk en huwelijk. In die tijd ben ik binnen vijf jaar vijfmaal verhuisd. Uiteindelijk zijn mijn vrouw en ik in Woudenberg neergestreken, net als Rijssen een fijne plaats om te wonen. We hebben vier kinderen gekregen, twee meisjes en twee jongens, inmiddels in de leeftijd van 14 tot 23 jaar. De ervaring van ‘verhuizen’ heeft er aan bijgedragen dat we het begrip ‘verhuizen’ uit ons woordenboek hebben geschrapt. We willen dus graag in Woudenberg blijven wonen. De reis naar Woerden duurt korter dan ik in de afgelopen 25 jaar gewend was’.

Ten Bolscher (50) heeft in het bedrijfsleven gewerkt, de laatste twaalf jaar als zelfstandig ondernemer. Hij adviseerde bedrijven en organisaties die hun bedrijfsvoering wilden verbeteren en verder wilden automatiseren. ‘Zoiets vraagt nu eenmaal kennis en vaardigheid. Als consultant of leider van een projectteam kon ik organisaties zodanig adviseren dat men het op dat punt beter ging doen dan de concurrentie. Het spoor van dienstverlening en advisering is in dit opzicht al jaren geleden begonnen. Daarom verwacht ik dat een overstap naar het Bureau Kerkelijke Dienstverlening herkenning zal geven’.

De familie Ten Bolscher behoort kerkelijk tot de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort. Daar werd hij in 2000 diaken, twee jaar later werd hij gekozen tot ouderling. Hoe is het voor hem om een ambt te dragen?

‘Een ambt dragen is vooral dienen. In de gemeente ontmoet je mensen als zielen, bijvoorbeeld tijdens huisbezoek. Die verantwoordelijkheid weegt mij zwaar. Heb je de goede vragen gesteld over dood en leven, over Adam en Christus? Is er eerlijk met elkaar gehandeld en is een weg ter ontkoming aangewezen? Dat zijn zaken die kunnen klemmen, ook voor ambtsdragers. Daarbij mogen we weten dat de grote Ambtsdrager in de hemel voor bekering en geloof zorgt. Dat is Zijn eigen werk. Het ambt geeft ook vreugde, vooral als je iets mag zien van het werk van de Koning van de Kerk’.

Hoe ziet u uw plaats binnen het landelijke verband van de Gereformeerde Gemeenten? Het is ook ‘een kerkverband buiten het paradijs’.

‘De kerk staat wel buiten het paradijs, maar dan als gevolg van mijn daad. Het is niet de kerk die heengezonden werd, maar ik ben in Adam uit het paradijs weggestuurd. In de beleving daarvan is het me een wonder dat God buiten het paradijs een plaats geeft in een kerkverband waar Zijn Woord elke zondag verkondigd wordt en waar Hij met Zijn Geest wil werken. De Heere loopt ons na en zoekt het verlorene. En Hij wil verlorenen als instrument gebruiken om werk te doen in Zijn wijngaard. Dan past bescheidenheid over onszelf en over ons kerkverband. Ook past dank en erkentenis aan God Die mij een plaats wijst om ook overdag te dienen, om een geordend kerkelijk leven te bevorderen’.

Wat waren de motieven om te solliciteren op de vacature in Woerden?

‘Dat kan kort worden gezegd: Het motief was de wens om te mogen bijdragen aan het welzijn van het kerkverband waarin God me geplaatst heeft. ‘De Heere regeert’, zo heb ik het meerdere keren ervaren. Al begin maart deed het woord van de geopende deur uit Openbaring 3 kracht in mijn hart. In de weken daarna kwam dat enkele malen terug. Het liet me niet los. Eind maart stond opeens de advertentie in De Saambinder. En die bleef maar in mijn gedachten. Gedachten leidden naar gebeden. Sommige deuren gingen dicht, één deur werd geopend. Terugkijkend valt de besturing van de Heere wel bijzonder op’.

In welke bewoordingen zou u willen aangeven hoe u uw opdracht in Woerden ziet?
‘Ik zie het als mijn opdracht om bij bestaande en nieuwe ontwikkelingen vooral verbinder te zijn. Dat betekent dienen en dienstbaar zijn, aan anderen, aan de gemeenten, aan deputaatschappen, commissies en predikanten. Ook zie ik een taak bij nieuwe ontwikkelingen die op het kerkelijk leven afkomen, zoals de vraagstukken van verdergaande digitalisering en de anderhalvemetersamenleving. Dat gaat ook ons kerkelijk leven raken. Plaatselijke gemeenten verwachten kerkelijke duiding bij wetgeving en nieuwe richtlijnen. Het Kerkelijk Bureau kan in deze omstandigheden helpen bij het verbinden van de juiste mensen voor de juiste onderwerpen. Het Bureau kan ook informatieverstrekker worden, als verzamelpunt fungeren voor vragen van, en antwoorden naar gemeenten’.

Bron: De Saambinder, 20 mei 2020

J. van ’t Hul, Lieren

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
Alle agenda items