Ds. W. Visscher 25 jaar predikant

Ds. W. Visscher, predikant te Amersfoort, mag zaterdag 23 september gedenken dat hij 25 jaar predikant is. En even zoveel jaren is verbonden aan de gemeente van Amersfoort.

Het curatorium maakte op 16 juni 1988 officieel bekend dat een tweetal mannen tot de opleiding aan de Theologische School te Rotterdam waren toegelaten. Het betrof C. de Jongste uit Gouda en W. Visscher uit Moerkapelle. Beiden werden predikant in 1992. Helaas mocht eerstgenoemde, ds. C. de Jongste, nog geen 18 jaar dienen in "de wijngaard". Op 6 juni 2010 overleed hij op de leeftijd van 63 jaar, op dat moment verbonden aan de gemeente Tholen.

Voor ds. Visscher echter geldt dat hij nu, na 25 jaar, een jubileum mag vieren. Uit de bijna 50 beroepen die hij ontving mocht op 3 juli 1992 dat van Amersfoort worden aangenomen. Op dat moment was de gemeente nog slechts 5 maanden vacant, na het vertrek van ds. J.W. Verweij. Op 23 september 1992 werd hij in het ambt van predikant bevestigd door ds. P. Honkoop (jr.) met de woorden uit Psalm 134. In de avonddienst deed ds. Visscher intrede in zijn gemeente Amersfoort waarbij het Woord open ging bij Psalm 119: 18: „Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet". Het was zijn eerste gemeente en tevens bij dit 25 jarig jubileum ook de enige gemeente die hij diende.

Een zware weg in deze 25 jaar was het overlijden van zijn vrouw op 18 februari 2015. In een interview, eind 2016, zegt de predikant er onder andere het volgende over: “De dood is heel ingrijpend in allerlei opzicht. Het lichaam wordt afgebroken en bovendien is sterven de ontmoeting met de heilige God. Het geeft diepe gedachten als een klein en zondig mens de hoge en heilige God gaat ontmoeten. In het licht van de dood ga je de grote afstand en de diepe kloof tussen God en je ziel meer en meer beseffen. Dat is heel aangrijpend.

Naast preken is schrijven ook een van de dingen die ds. Visscher graag doet. Regelmatig verschijnen er artikelen van zijn hand in de Saambinder of het Reformatorisch Dagblad. Maar ook diverse geestelijke lectuur. Zo is er een serie bijbelstudies over bijbelse personen. Er verschenen studieboekjes over Noach, Mozes en Samuël. Onlangs verscheen ”Liefgehad; 20 Bijbelstudies over Jakob”.

Ondanks de grote gemeente van Amersfoort heeft ds. Visscher zich in het verleden ook ingezet voor nevenfuncties: voorzitter van de JBGG, voorzitter van het bestuur van het Van Lodensteincollege, voorzitter van het deputaatschap Maatschappelijke Zaken en enige tijd lid van het hoofdbestuur van de SGP. Van deze taken heeft hij er inmiddels veel afgestoten. Alleen het werk voor de emerituskas, het lesgeven aan de Cursus Godsdienstonderwijs en het voorzitterschap van de stichting Ismaël (evangelieverspreiding in het Midden-Oosten) zijn nog overgebleven.

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.

Volgende week:

Woensdag 19 september wordt ds. G.J. Baan als predikant bevestigd te Rotterdam-Zuidwijk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 18 september 2018 Bidstond voor de Generale Synode NRC (Amerika-Canada), te Grand Rapids (USA). Voorganger: ds. P. van Ruitenburg. Aanvang dienst: 19.30 uur (plaatselijke tijd).
wo 19 september 2018 Generale Synode NRC (Amerika-Canada), te Grand Rapids (USA); dag 1.
wo 19 september 2018 Bevestiging (door ds. H. Brons) en intrede van ds. G.J. Baan, te Rotterdam Zuidwijk. Aanvang diensten: 15.00 en 19.45 uur.
do 20 september 2018 Generale Synode NRC (Amerika-Canada), te Grand Rapids (USA); dag 2.
ma 24 september 2018 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
Alle agenda items