Ds. W. Visscher 25 jaar predikant

Ds. W. Visscher, predikant te Amersfoort, mag zaterdag 23 september gedenken dat hij 25 jaar predikant is. En even zoveel jaren is verbonden aan de gemeente van Amersfoort.

Het curatorium maakte op 16 juni 1988 officieel bekend dat een tweetal mannen tot de opleiding aan de Theologische School te Rotterdam waren toegelaten. Het betrof C. de Jongste uit Gouda en W. Visscher uit Moerkapelle. Beiden werden predikant in 1992. Helaas mocht eerstgenoemde, ds. C. de Jongste, nog geen 18 jaar dienen in "de wijngaard". Op 6 juni 2010 overleed hij op de leeftijd van 63 jaar, op dat moment verbonden aan de gemeente Tholen.

Voor ds. Visscher echter geldt dat hij nu, na 25 jaar, een jubileum mag vieren. Uit de bijna 50 beroepen die hij ontving mocht op 3 juli 1992 dat van Amersfoort worden aangenomen. Op dat moment was de gemeente nog slechts 5 maanden vacant, na het vertrek van ds. J.W. Verweij. Op 23 september 1992 werd hij in het ambt van predikant bevestigd door ds. P. Honkoop (jr.) met de woorden uit Psalm 134. In de avonddienst deed ds. Visscher intrede in zijn gemeente Amersfoort waarbij het Woord open ging bij Psalm 119: 18: „Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet". Het was zijn eerste gemeente en tevens bij dit 25 jarig jubileum ook de enige gemeente die hij diende.

Een zware weg in deze 25 jaar was het overlijden van zijn vrouw op 18 februari 2015. In een interview, eind 2016, zegt de predikant er onder andere het volgende over: “De dood is heel ingrijpend in allerlei opzicht. Het lichaam wordt afgebroken en bovendien is sterven de ontmoeting met de heilige God. Het geeft diepe gedachten als een klein en zondig mens de hoge en heilige God gaat ontmoeten. In het licht van de dood ga je de grote afstand en de diepe kloof tussen God en je ziel meer en meer beseffen. Dat is heel aangrijpend.

Naast preken is schrijven ook een van de dingen die ds. Visscher graag doet. Regelmatig verschijnen er artikelen van zijn hand in de Saambinder of het Reformatorisch Dagblad. Maar ook diverse geestelijke lectuur. Zo is er een serie bijbelstudies over bijbelse personen. Er verschenen studieboekjes over Noach, Mozes en Samuël. Onlangs verscheen ”Liefgehad; 20 Bijbelstudies over Jakob”.

Ondanks de grote gemeente van Amersfoort heeft ds. Visscher zich in het verleden ook ingezet voor nevenfuncties: voorzitter van de JBGG, voorzitter van het bestuur van het Van Lodensteincollege, voorzitter van het deputaatschap Maatschappelijke Zaken en enige tijd lid van het hoofdbestuur van de SGP. Van deze taken heeft hij er inmiddels veel afgestoten. Alleen het werk voor de emerituskas, het lesgeven aan de Cursus Godsdienstonderwijs en het voorzitterschap van de stichting Ismaël (evangelieverspreiding in het Midden-Oosten) zijn nog overgebleven.

Actueel

De gemeente Yerseke heeft definitief "groen licht" gekregen van de Raad van State om een nieuwe kerk te gaan bouwen. De kerk gaat 2000 zitplaatsen tellen, krijgt een nieuwe pastorie en een kosterswoning.

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 22 april 2019 Ds. L. Blok te Gorinchem is 50 jaar predikant.
wo 24 april 2019 Bevestiging (door ds. A. Schreuder) en intrede van ds. A.A. Brugge, te Doetinchem. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 8 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel. Aanvang: 19.30.
do 9 mei 2019 Vergadering Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel.
di 14 mei 2019 Ds. J. den Hoed neemt afscheid van Franklin Lakes (USA).
Alle agenda items