Ds. W. Harinck neemt beroep aan

Ds. W. Harinck, predikant te Moerkapelle, heeft het beroep dat door de gemeente Utrecht op hem werd uitgebracht aangenomen.

Het is een bijzonder feit dat het deze week (21 april) precies een jaar geleden is dat de vorige predikant van Utrecht, ds. L. Terlouw, onverwachts overleed. Na een periode van rouw bracht de gemeente Utrecht in december 2017 een beroep uit op ds. G.W.S. Mulder te Zoetermeer, die daarvoor bedankte. Het tweede beroep, op ds. W. Harinck, mocht nu worden aangenomen.

Een opmerkelijk feit is dat de geschiedenis zich herhaalt: ook in 2015 (na het vertrek van ds. A.J. de Waard) werd het eerste beroep uitgebracht op ds. G.W.S. Mulder en het tweede, dat toen op ds. Terlouw werd uitgebracht, mocht worden aanvaard. Met het aannemen van dit beroep door ds. Harinck wisselen verdriet en blijdschap zich nu af in deze gemeente.

God heeft bij ons wat groots verricht; Hij zelf heeft onze druk verlicht; (Psalm 126: 2, berijmd)

De gemeente Utrecht ontvangt hiermee haar 10e predikant sinds de instituering in 1925. De gemeente heeft daarnaast nog een zendingspredikant in de persoon van ds. J. IJsselstein.

Voor ds. Harinck (predikant sinds 1988) wordt Utrecht zijn vierde gemeente, na Kapelle-Biezelinge (21-09-1988), Woerden (03-09-1997) en Moerkapelle (30-06-2010).

Tenslotte: wat in dit verband ook niet onvermeld mag blijven is Gods trouw over de twee gemeenten die vorig jaar zo geheel onverwachts hun predikant zagen verliezen door de dood: Utrecht en Oud-Beijerland (resp. 21 en 22 april 2017). Hij heeft het ten goede gedacht door deze gemeenten weer te verblijden met een eigen herder en leraar. Soli Deo Gloria!

Actueel

Het Kerkelijk Jaarboek 2018 is verschenen. Zie ook hieronder.
Het orgel van Rotterdam-Centrum (Boezemsingel) krijgt een nieuwe bestemming in de kerk die de gemeente Utrecht gaat bouwen in Leidsche Rijn.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 28 mei 2018 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 29 mei 2018 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2)
wo 30 mei 2018 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3)
wo 30 mei 2018 Het curatorium van de N.R.C. (de gemeenten in Amerika en Canada) komt bijeen in verband met toelating van studenten aan de Theologische School (Grand Rapids). Tevens worden examens afgenomen van de kandidaten H. de Leeuw (3e jaar) en J.J. Witvoet (4e jaar).
vr 1 juni 2018 Jeugdwerkdag van de J.B.G.G., bedoeld voor leidinggevenden, vrijwilligers en ambtsdragers. Met workshops, ontmoeting en toerusting. Aanvang: 17.00 uur. Locatie: Wartburgcollege, Smeetslandseweg 127, Rotterdam. Aanmelden via www.jbgg.nl.
Alle agenda items