Ds. A.T. Vergunst 25 jaar predikant

Op zaterdag 31 augustus is het 25 jaar geleden dat ds. A.T. Vergunst tot predikant werd bevestigd in zijn eerste gemeente Kalamazoo. De Saambinder van 29 augustus jl. meldt daarover dat de predikant daar geen aandacht voor wil: “het is een persoonlijk moment tussen mijn Zender en mij”. Daarom op deze plek kort enkele feiten.

Het Reformatorisch Dagblad van 29 juni 1990 meldt het volgende: Het curatorium van de Netherlands Reformed Congregations in Noord-Amerika heeft dinsdag de 28-iarige A.T. Vergunst toegelaten tot de Theologische School. Met de toelating van Vergunst heeft dit Amerikaanse kerkverband, dat relaties onderhoudt met de Gereformeerde Gemeenten, nu twee studenten. Vergunst is onderwijzer aan de NRC-school in Kalamazoo (Michigan). De nieuwe student is zoon van wijlen ds. A. Vergunst, die in 1981 overleed.

Na vier jaar studie werd ds. Vergunst in 1994 predikant te Kalamazoo. Het was ook de plaats waar zijn vader predikant was van 28 januari 1981 tot aan zijn (plotseling) overlijden op 21-11-1981.

Na ruim 6 jaar moest afscheid worden genomen van de Amerikaanse gemeente om vervolgens predikant te worden in Carterton (Nieuw Zeeland). Deze periode duurde 13 jaar (2000 - 2013).

Opnieuw ging de weg terug naar Amerika. De kleine gemeente Waupun bracht een beroep uit op ds. Vergunst in september 2012 dat mocht worden aangenomen. op 18 oktober 2013 werd hij door ds. G.J. Baan in deze gemeente tot predikant bevestigd.

Toen in juni jl. de gemeente Carterton haar voormalige predikant weer beriep kwam op 1 juli het bericht dat Carterton ds. Vergunst dit beroep had aangenomen. In Dv. 2020 hoopt hij weer aan de gemeente in Nieuw Zeeland verbonden te worden.

Soli Deo Gloria.

Actueel

Het is mogelijk om de bevestigings- en intrededienst na te luisteren van de kandidaten. M.L. Dekker, H. de Leeuw en  G.P. van Nieuw Amerongen (klik daarvoor op de betreffende naam). 

Op zondag 8 september begon het evangelisatiewerk in Scheveningen, wat een nieuwe wending betekent van "Het Kompas". Ds. H.A. van Zetten ging voor in twee diensten en veldwerker Marco van Velden werd toegesproken. 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 19 september 2019 Jubileumdienst ds. W. Silfhout in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Capelle aan den IJssel - Middelwatering. Aanvang: 19.45 uur.
za 21 september 2019 Ds. M. Karens, emerituspredikant te Middelburg, is 25 jaar predikant.
zo 22 september 2019 Jubileumdienst ds. M. Karens in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Werkendam. Aanvang: 10.00 uur.
wo 25 september 2019 Kerkdienst te Amersfoort waarin dhr. D.L. Elenbaas als veldwerker aan de gemeente wordt verbonden. Voorganger: ds. W. Visscher. Aanvang: 19.30 uur.
do 26 september 2019 Ds. A.B. van der Heiden, emerituspredikant te Doetinchem, is 40 jaar predikant.
Alle agenda items