Ds. A.T. Vergunst 25 jaar predikant

Op zaterdag 31 augustus is het 25 jaar geleden dat ds. A.T. Vergunst tot predikant werd bevestigd in zijn eerste gemeente Kalamazoo. De Saambinder van 29 augustus jl. meldt daarover dat de predikant daar geen aandacht voor wil: “het is een persoonlijk moment tussen mijn Zender en mij”. Daarom op deze plek kort enkele feiten.

Het Reformatorisch Dagblad van 29 juni 1990 meldt het volgende: Het curatorium van de Netherlands Reformed Congregations in Noord-Amerika heeft dinsdag de 28-iarige A.T. Vergunst toegelaten tot de Theologische School. Met de toelating van Vergunst heeft dit Amerikaanse kerkverband, dat relaties onderhoudt met de Gereformeerde Gemeenten, nu twee studenten. Vergunst is onderwijzer aan de NRC-school in Kalamazoo (Michigan). De nieuwe student is zoon van wijlen ds. A. Vergunst, die in 1981 overleed.

Na vier jaar studie werd ds. Vergunst in 1994 predikant te Kalamazoo. Het was ook de plaats waar zijn vader predikant was van 28 januari 1981 tot aan zijn (plotseling) overlijden op 21-11-1981.

Na ruim 6 jaar moest afscheid worden genomen van de Amerikaanse gemeente om vervolgens predikant te worden in Carterton (Nieuw Zeeland). Deze periode duurde 13 jaar (2000 - 2013).

Opnieuw ging de weg terug naar Amerika. De kleine gemeente Waupun bracht een beroep uit op ds. Vergunst in september 2012 dat mocht worden aangenomen. op 18 oktober 2013 werd hij door ds. G.J. Baan in deze gemeente tot predikant bevestigd.

Toen in juni jl. de gemeente Carterton haar voormalige predikant weer beriep kwam op 1 juli het bericht dat Carterton ds. Vergunst dit beroep had aangenomen. In Dv. 2020 hoopt hij weer aan de gemeente in Nieuw Zeeland verbonden te worden.

Soli Deo Gloria.

Actueel

Zondagavond 23 februari (19.00 uur) wordt de laatste kerkdienst gehouden in het kerkgebouw van Beekbergen. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuwe kerk met 600 zitplaatsen. 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 6 maart 2020 Vergadering classis Barneveld te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
wo 11 maart 2020 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
do 19 maart 2020 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 10.00 uur.
za 21 maart 2020 Landelijke evangelisatiedag EVGG. Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Locatie: Hoornbeeck College Amersfoort.
di 24 maart 2020 Ds. P.D. den Haan neemt afscheid van Tholen i.v.m. vertrek naar Rijssen-West. Aanvang dienst: 19.00 uur.
Alle agenda items