Ds. J. Schipper (71) gaat met emeritaat

Ds. J. Schipper, predikant te Leerdam, is op de classisvergadering van 10 januari jl. op de meest eervolle wijze emeritaat verleend. Na 19,5 jaar komt er een einde aan de actieve dienst van deze predikant.

Ds. J. Schipper werd op 13 december 1946 geboren in Leidschendam, volgde de hbs-A in Voorberg en studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn MO-B-examen in 1970 kwam hij terecht op de Christelijke Scholengemeenschap in Rijswijk. Vijf jaar later verhuisde hij naar Veenendaal en ging les geven aan het protestants-christelijke Revius Lyceum in Doorn.

In 1984 stapte Schipper over naar de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn, die toen net was gestart. Daar werd hij in 1986 conrector en in 1993 (na het vertrek van dr. H. A. Hofman) plaatsvervangend rector.

In 1986 werd Schipper gevraagd als eindredacteur van De Reformatorische School (DRS), het orgaan van de GOLV en de VGS, als opvolger van C. Bregman. Citaat: „Ik heb dat werk vijf jaar gedaan, het laatste jaar in combinatie met het voorzitterschap van de GOLV”. Vanaf 1990 vervulde Schipperde functie van ''eerste man'' bij de GOLV . Hij werd gekozen in het bestuur en mocht gelijk doorschuiven naar de voorzittersstoel. Op de vraag waarom dat zo gebeurde zei hij nuchter: „Ik denk dat de toenmalige bestuursleden niet zo veel ambitie hadden om voorzitter te worden".

In Veenendaal mocht Schipper ook het ambt bekleden van diaken (1982-1988) en ouderling (1988-1994).

In de zomer van 1994 werd Schipper aangenomen als student aan de Theologische School, samen met de huidige predikanten C. van Krimpen en A. Schot. Na 4 jaar studie aan deze opleiding werd hij op 22 juni 1998 beroepbaar gesteld door het curatorium. Uit de 25 beroepen die op hem werden uitgebracht mocht dat van’s Gravenpolder worden aangenomen, nadat enkele weken eerder zijn medekandidaat A. Schot in diezelfde gemeente was beroepen maar daarvoor moest bedanken. Op het moment van aannemen van dit beroep was de gemeente nog maar 5 maanden vacant na het emeritaat en vertrek van ds. Weststrate, die nog geen twee maanden daarna overleed.

Op 16 september werd kandidaat Schipper in de gemeente bevestigd door ds. G.J. van Aalst met de woorden uit Numeri 27: 15-17, met als thema: “een lege plaats vervuld”. Diezelfde dag deed kandidaat Schipper intrede vanuit Genesis 45: 26 (Jozef leeft nog).

Het verblijf in ’s Gravenpolder zou bijna 8 jaar duren. In februari 2006 werd door de gemeenten Borssele, Dirksland en Randburg (Zuid-Afrika) een beroep op de predikant uitgebracht. Dat vanDirksland mocht en moest worden aangenomen. Op 20 juni werd ds. Schipper in zijn nieuwe gemeente bevestigd door ds. G. van Manen.

Zijn verblijf in Dirksland zou de rest van zijn leven ook stempelen: op 15 mei 2013 overleed daar zijn geliefde vrouw op de leeftijd van 65 jaar, na 13 maanden in coma te hebben gelegen.

Enkele maanden na het overlijden van zijn vrouw, in september 2013, nam ds. Schipper het beroep aan naar Leerdam, een gemeente die op dat moment 49 jaar herderloos was na het vertrek van ds. A. Kok in 1965. Hij werd er de 3e predikant sinds de gemeente in 1942 was geïnstitueerd. Op 14 januari 2014 werd hij er door ds. M. Karens bevestigd.

In de zomer van 2015 werd ds. Schipper zelf ziek. Hij kreeg last van zijn maag. Galstenen bleken de boosdoeners te zijn. Die werden wel verwijderd, maar de klachten hielden aan. Bij nader onderzoek bleek er een gezwel te zitten bij de blindedarm. Het was een slijmvormende tumor. Die werd in november van dat jaar weggehaald in het ziekenhuis in Gorinchem.
Een tweede operatie bleek echter nodig, in het Erasmus. „De arts had gezegd dat dat een zware operatie zou worden. We citeren vanuit een artikel in het gezinsblad Terdege: Voordat de operatie plaatshad, werd ds. Schipper bepaald bij Psalm 118:17: „Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des Heeren vertellen.” „Ik ben geen mens die overal maar teksten voor heeft, maar deze tekst was waar. Die kreeg ik van Boven. God gaf me hoop dat ik zou blijven leven en dat ik daarna opnieuw zou mogen preken, om de werken des Heeren te vertellen. Maar ja, een mens kan ook wel eens een verkeerde toepassing maken. Als er ooit iets beproefd is geworden, dan is het wel deze tekst geweest. Als dominee preek je wel over beloften en over de vervulling ervan, maar tussen beide kan de dood wel liggen. Een mens moet overal tussenuit. En zo is het ook gebeurd.”

Ter afsluiting van dit artikel laten we nog eenmaal ds. Schipper aan het woord: Gods trouw is groot, zegt hij, op alles terugziende. „Hij volvoert Zijn raad en laat niet varen het werk van Zijn handen. Hij blijft Dezelfde, ondanks al onze afdwalingen en ongerechtigheden, tot mijn verwondering en verootmoediging. Wat is toch een mens. Wat is een dominee.”

Per 1 maart gaat ds. Schipper met emeritaat. Op dinsdag 6 maart is de afscheidsdienst te Leerdam. Daarna zal hij zich in Scherpenzeel gaan vestigen.

Andere bekleedde functies en taken van (ds.) J. Schipper waren:

- auteur van een boek over de gemeenten Den Haag (Centrum & Zuid) en Scheveningen.

- auteur van een boek over de gemeente Barneveld (Centrum) (En Zijn dierb’re gunst beschreven)

-lid sectie Kerkelijk Archief 1983 – 2016 (algemeen adjunct & voorzitter)

-lid van het deputaatschap De Saambinder (1993-heden)

- lid van het deputaatschap evangelisatie (1999-2010)

-2e voorzitter van de VGS (2004-2016)

-tienmaal moderamenlid van een Particuliere Synode (Zuid en Zuidwest)

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 17 november 2018 Herdenking van de Nationale Synode te Dordrecht (1618 - 1619). Zie hiervoor ook de overige berichtgeving op deze website.
za 17 november 2018 Herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de kinderevangelisatie, uitgaande van de gemeente Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid). Aanvang: 15.00 uur. Locatie: GG Barendrecht.
vr 14 december 2018 Classisvergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang: 19.00 uur.
wo 16 januari 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
vr 18 januari 2019 Classisvergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
Alle agenda items