Ds. G.J. Baan 25 jaar predikant

Ds. G.J. Baan, predikant van de gemeente Rotterdam-Zuidwijk, herdenkt zondag 20 september dat hij 25 jaar geleden als predikant werd bevestigd. Zijn eerste gemeente was Lisse. Inmiddels mag hij zijn 6e gemeente dienen.

Student Baan werd in 1991 als 22-jarige jongeman aangenomen door het curatorium van de Theologische School om opgeleid te worden tot predikant. Samen met de huidige predikant F. Mulder, die ook onlangs mocht herdenken 25 jaar predikant te zijn. 

Na een studie van 4 jaar werd Baan beroepbaar gesteld in juni 1995. Uit de 25 beroepen die op hem werden uitgebracht mocht dat van Lisse worden aangenomen. Ds. L. Blok bevestigde hem op 20 september van dat jaar tot predikant met de woorden uit Openbaringen 22 vers 16a: "Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten". Ds. Baan deed diezelfde dag zijn intrede en sprak uit 2 Petrus 1 vers 19: "En wij hebben het profetisch Woord, dat zeer vast is". 

Na bijna 6 jaar (maart 2001) kwam de roep uit Doetinchem om als zendingspredikant te gaan dienen in Irian Yaya. Dat beroep mocht worden aangenomen en een jaar later, op 7 maart 2002, werd ds. Baan uitgezonden als zendingspredikant door ds. G. Clements. 

Na een periode van bijna 4 jaar keerde ds. Baan terug naar Nederland en werd hij predikant te Kapelle-Biezelinge waar hij op 1 februari 2006 zijn intrede deed. 

Vijf jaar later keerde ds. Baan opnieuw terug naar het buitenland. Dit keer naar een van de gemeenten "overzee": Kalamazoo (USA) werd de gemeente waar hij door ds. P. van Ruitenburg aan werd verbonden op 19 juli 2011. 

In september 2014 bracht Vlissingen een beroep uit op de predikant, dat door hem werd aangenomen. Waarmee hij weer terug keerde naar het oude vaderland. Op 4 maart deed hij er als predikant zijn intrede. 

Ds. Baan diende de gemeenten Vlissingen nog slechts drie jaar toen Rotterdam-Zuidwijk de roep deed uitgaan "kom over en help ons". Tot grote blijdschap van deze gemeente mocht dit beroep worden aangenomen en ontvingen zij na een periode van bijna 25 jaar weer een eigen predikant. Op 19 september 2018 werd ds. Baan aan deze gemeente verbonden en mag hij deze gemeente tot op de dag van vandaag dienen.

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items