Ds. G. Hoogerland: "de scheuring van Kruiningen"

Met de ontredderde Gereformeerde Gemeente van Kruiningen zullen, hoop ik, velen te doen hebben. Er staan verbitterde kampen tegenover elkaar, die onverzoenlijk zijn. Maar laten we niet vergeten, dat er een groot deel van de gemeente geschud en geslingerd wordt. Van die ontreddering voel ik als oud herder en leraar iets mee. Dat dringt me om een paar regels te schrijven. Niet om een partij te kiezen of te verdedigen. Maar uit hartelijk medelijden met hen die zich radeloos voelen.

Toen Jeremia zijn Klaagliederen schreef, zat hij bij de puinhopen van Jeruzalem. Hij wees geen schuldigen aan, maar weende over de breuk en de verwoesting. Jeremia heeft geen tempel gebouwd op een andere plaats. Ik ben ervan overtuigd, dat dat ook nooit Gods wil kan zijn. Kerkscheuring is zonde, al kan die onvermijdelijk zijn als het gaat over de waarheid van Gods Woord. Dat is hier echter niet in het geding. In Kruiningen mag de aloude waarheid voluit gebracht worden.

In dit verband denk ik aan een uitspraak van wijlen mijn geliefde vader, ds. A. Hoogerland, en dat was een belijdenis uit de grond van zijn hart: ‘Liever ga ik zitten wenen op de puinhopen van de kerk, dan dat ik er uit zou gaan’. Dat is een standpunt, gegrond op de Schrift en de Belijdenis. Bij dat standpunt sluit ik me dan ook van harte aan. In het licht van dat standpunt staat mijn artikel in het RD van september 2016 over de schuld van de kerkelijke verdeeldheid. Schuld tegenover de Heere, tegenover onszelf, tegenover de wereld en tegenover het nageslacht. Met een nieuwe scheuring maken we deze schuld, die al zo hemeltergend is, alleen nog maar groter.

Mijn innige en hartelijke overtuiging is, dat scheuring een Godonterende en heilloze weg is. Ongeacht welk onrecht door wie dan ook en aan wie dan ook gedaan is. Als we oprecht zijn zal de Heere het onrecht eens aan het licht brengen en mogen we het ook in Zijn hand geven. Dan nemen we niet het recht in eigen handen.

Het is mijn innerlijke behoefte om met de ontredderde gemeente van Kruiningen mee te leven en hen het bovenstaande in overweging te geven. Mijn dringende raad is: Blijf waar de Heere u bracht, en waar Hij weleer woonde, met de bede uit Psalm 74, waar de dichter zijn ziel in smart uitgiet voor Gods aangezicht over de verwoesting van het heiligdom en, wat nog erger is, over de lastering van Gods Naam.

Stolwijk,

Ds. G. Hoogerland

Actueel

De gemeente Yerseke heeft definitief "groen licht" gekregen van de Raad van State om een nieuwe kerk te gaan bouwen. De kerk gaat 2000 zitplaatsen tellen, krijgt een nieuwe pastorie en een kosterswoning.

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 22 april 2019 Ds. L. Blok te Gorinchem is 50 jaar predikant.
wo 24 april 2019 Bevestiging (door ds. A. Schreuder) en intrede van ds. A.A. Brugge, te Doetinchem. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 8 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel. Aanvang: 19.30.
do 9 mei 2019 Vergadering Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel.
di 14 mei 2019 Ds. J. den Hoed neemt afscheid van Franklin Lakes (USA).
Alle agenda items