Ds. G. Clements rector Theologische School

Het curatorium heeft een nieuw rector benoemd van de Theologische School te Rotterdam in verband met het terugtreden van ds. P. Mulder.

Het betreft ds. G. Clements te Gouda. Hij is reeds docent aan de school en doceert de vakken apologetiek, missiologie en dogmatiek. Hij volgt daarmee ds. P. Mulder op die vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd (op 2 februari jl.) zijn werk als rector neerlegt. Hij bekleedde deze functie van 2017 tot heden.

De benoeming van ds. Clements zal ingaan bij het begin van het nieuwe schooljaar per D.v. 1 september a.s.

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
Alle agenda items