Ds. G. Clements 25 jaar predikant

Zondag 2 juni is het 25 jaar geleden dat ds. G. Clements te Gouda tot predikant werd bevestigd. De 35-jarige G. Clements werd in juni 1990 aangenomen als student aan de Theologische School. Tot dan was hij docent Godsdienst aan de Jacobus Fruytier scholengemeenschap te Apeldoorn.

Ds. Clements behoorde, voordat hij predikant werd, kerkelijk bij de gemeente Arnhem en was daar ouderling. Daarnaast gaf hij les aan de CGO-cursus. Op het moment dat hij door het curatorium werd toegelaten aan de “Boezemsingel” was hij bezig met de afronding van zijn doctoraalstudie theologie te Utrecht.

Clements werd tegelijk aangenomen met de huidige predikanten M. Karens, W. Silfhout en A. Vermeij. Zowel ds. Karens als ds. Silfhout zijn inmiddels emerituspredikant; ds. Vermeij is predikant van de gemeente Oosterend (Texel). Opmerkelijk detail: van de studenten die in 1990 werden toegelaten, waren er drie docent aan de CGO: G. Clements, M. Karens en mr. W. Silfhout. Alle drie werden ze als predikant opnieuw CGO-docent.

Vanwege zijn studie theologie was het voor student Clements mogelijk om zijn studie aan de Theologische School in drie jaar af te ronden in plaats van de gebruikelijke vier jaar. Daardoor was hij al in juni 1993 beroepbaar. Uit alle beroepen dit op hem werden uitgebracht meldt de Saambinder van 1 juli 1993: Het beroep wat de Gemeente Nunspeet namens het Zendingsdeputaatschap voor het Izi-gebied in Nigeria uitgebracht heeft op Kand. Clements is door hem aangenomen. Dhr. Clements heeft voor alle andere beroepen bedankt.

Omdat kandidaat Clements een beroep naar het zendingsveld had aangenomen vergde het meer (voorbereidings)tijd voordat hij tot predikant kon worden bevestigd. Pas op 2 juni 1994 vindt de bevestigings- en intrededienst plaats. Ds. K. de Gier bevestigt hem tot predikant met de woorden uit Psalm 2: 6. Aan de handoplegging werd deelgenomen door de predikanten L. Blok, K. de Gier, J. Karels, A. Moerkerken en P. van Ruitenburg. Daarna werd ds. Clements door de plaatselijke predikant, L. Blok, tevens tweede voorzitter van het deputaatschap voor de zending, uitgezonden. Tijdens de intrededienst deed ds. Clements intrede met de woorden uit Psalm 68: 32 ( „Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken").

Na een periode van 6 jaar keert ds. Clements terug naar Nederland. Het Reformatorisch Dagblad van 24 februari 2000 meldt daarover:

Ds. G. Clements uit Nigeria zal volgende maand naar Nederland terugkeren en op 3 april beroepbaar zijn in de Gereformeerde Gemeenten. Hij is daarmee de laatste zendingspredikant van de Gereformeerde Gemeenten die terugkomt. Ds. Clements werd op 2 juni 1994 vanuit Nunspeet uitgezonden. Zijn hoofdtaak in Izi lag bij de opleiding van theologisch kader op de bijbelschool, de Nigeria Reformed Theological College (NRTC). Daarnaast was hij gemeentepredikant van Onuenyim-Agbaja en voorzitter van het bestuur van de John Calvin Secundary School.

 Uit de ruim 40 beroepen die in april 2000 op de predikant worden uitgebracht mag dat van Gouda worden aangenomen. Op 28 juni van dat jaar wordt hij door ds. G. Baan bevestigd als predikant van de gemeente. ’s Avonds preekt hij intrede met de woorden uit Psalm 122: 9. Tot op de dag van vandaag, 19 jaar later, is ds. Clements nog steeds als predikant aan Gouda verbonden.

Taken en functies van ds. G. Clements:

  • Vakdocent Theologische School van 2012-2017, vaste docent vanaf 2017
  • Lid van het Deputaatschap Bijbelverspreiding vanaf 2002 (2e voorzitter)
  • Lid van het Deputaatschap voor de Evangelisatie (2002-2013)
  • Lid van het Deputaatschap voor Studerenden (later: Werkgroep voor Studenten) vanaf 2002 (ook als voorzitter).
  • Lid van het Deputaatschap voor de Zending (vanaf 2008)
  • Lid van het Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs (2011-2013)
  • Medewerker van De Saambinder (vanaf 2015)
  • Bestuurslid Driestar Educatief
  • Voorzitter van de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

Actueel

In Fort Macleod (Canada) verrijst een nieuw kerkgebouw. Het huidige is te klein geworden door groei. Het oude kerkgebouw wordt, na ingebruikname van het nieuwe, omgebouwd tot zalen en consistorie.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 21 augustus 2019 Bevestiging (door ds. J.M.D. de Heer) en intrede van kand. G.P. van Nieuw Amerongen, te Goes. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 28 augustus 2019 Bevestiging (door ds. W. Silfhout) en intrede van kand. M.L. Dekker, te Den Haag - Scheveningen (inzake werk in Israël). De uitzending wordt verricht door ds. A. Schot. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG Gouda (Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b).
wo 28 augustus 2019 Bevestiging (door ds. G.M. de Leeuw) en intrede van kand. H. de Leeuw, te Franklin Lakes (USA). Locatie: Jackson Ville Chapel, 264 Jacksonville Road, Lincoln Park, NJ 07035.Aanvang diensten: 13.30 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
vr 30 augustus 2019 Classisvergadering classis Middelburg, te Vlissingen. Aanvang: 19.30 uur.
za 31 augustus 2019 Ds. A.T. Vergunst te Waupun (USA) is 25 jaar predikant.
Alle agenda items