Ds. C.J. Meeuse koninklijk onderscheiden

"Het goede dat ick heb o Heere is van Dy en al wat anders is, eylaes, dat is van my". Op een koninklijke onderscheiding mag men trots zijn, maar uiteindelijk is er Eén die onze prestaties en verdiensten beoordeelt. Zo leidde burgemeester mr. L.J. Verhulst van de gemeente Goes op zaterdagavond 12 maart de uitreiking van de koninklijke onderscheiding van ds. C.J. Meeuse in.

In de Sionkerk in Goes in Goes werd stilgestaan bij het 20-jarig bestaan van het Deputaatschap Israël. Aan het einde van de avond werd de voorzitter, ds. C.J. Meeuse, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In zijn persoonlijke toespraak refereerde burgemeester Verhulst aan het herderschap. De herders in de Bijbel waren ruwe, onverschrokken mannen. Zo’n karakter was nodig, gelet op de gevaren in het Israël van die tijd. Het waren soms vrijbuiters, maar toch belangrijk. Zij zorgden voor de offerdieren. Herders hebben in de Bijbel een mooie plaats. Zo waren herders de eersten die Jezus als Mens mochten aanschouwen. De wijzen uit het Oosten kwamen veel later. Daarin wordt aangeduid dat Jezus geboren is voor iedereen, aldus de burgemeester. Er zijn twee soorten predikanten, zo stelde hij vervolgens - in navolging van Geert Mak in zijn boek ‘De eeuw van mijn vader’. Er is de theoloog, voor wie de studie en preekvoorbereiding erg belangrijk is. Aan de andere kant de herder, voortdurend bezig met het wel en wee van de kudde. ‘Ik heb u leren kenen als een persoon in wie beide accenten van het predikantschap verenigd zijn.’

Bij de uitreiking benoemde de burgemeester de vele aardse verdiensten van ds. Meeuse. In de toekenning van een onderscheiding zijn aard, duur, uitstraling en betekenis van het werk relevant. Bij ds. Meeuse gaat het om langdurig internationaal werk voor het Deputaatschap Israël, niet aflatende inzet in het ambt in vijf grote gemeenten, meerdere schoolbesturen, meerdere deputaatschappen en andere organisaties. De ridderorde is een hierbij passende onderscheiding, waarmee burgemeester Verhulst ds. Meeuse van harte feliciteerde.

Vervolgens sprak mr. P. Verhoeve, burgemeester van Oudewater, zijn schoonvader toe. Hij betrok zijn schoonmoeder hierin en dat leverde enkele onthullingen op. Zo wist eerder niemand dat mw. Meeuse betere cijfers voor Engels haalde dan haar man! ‘Deze onderscheiding is eigenlijk voor u beiden!’

Na hem sprak ds. W. Silfhout. De kersverse ridder is iemand die op een eigen wijze al 20 jaar lang leiding geeft. Soms wat sneller dan de anderen, altijd samenbindend en stimulerend. De computer is de enige die het in vergaderingen soms zwaar te verduren heeft, maar dat ligt aan dat apparaat. ‘De Heere stelle u nog tot zegen binnen het deputaatschap en binnen de gemeenten!’

In zijn dankwoord sprak ds. Meeuse zijn waardering uit voor het feit dat de overheid oog heeft voor het werk wat binnen de kerk wordt gedaan. Van mijn persoonlijk dienen geldt Lukas 17 vers 10b: ‘…Wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen.’ Hij noemde zijn lieve vrouw: ‘al die jaren mochten wij samen dienen.’ Afsluitend citeerde ds. Meeuse Revius: ‘Het goede dat ick heb o Heere is van Dy, en al wat anders is, eylaes, dat is van my.’

Na de ochtenddienst van zondag 13 maart sprak de tweede voorzitter van de Goese kerkenraad ds. Meeuse nog toe. De versierselen behorende bij de ridderorde zette hij naast het versiersel uit 1 Petrus 5 vers 5: ‘Zijt met de ootmoedigheid bekleed’. De kanttekening noemt ‘versierd’ als een ander woord voor ‘bekleed’. Het dragen van deze beide versierselen geeft evenwicht. Vervolgens zong de gemeente haar predikant Psalm 131 vers 1 en 4 toe.

G. Geijtenbeek, scriba

Bron: De Saambinder

Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items