Ds. C. Harinck 55 jaar predikant

Op 26 september 2017 is het 55 jaar geleden dat ds. C. Harinck (Kapelle) tot predikant werd bevestigd binnen de Gereformeerde Gemeenten. Een voorrecht dat niet velen ten deel valt.

Slechts 1 predikant van alle huidige predikanten bekleed langer dit ambt: ds. P. Blok te Dirksland is predikant sinds 1959 (nu dus 58 jaar). Vanaf 1962 mocht ds. C. Harinck de gemeenten dienen in zowel Nederland als ook in een "overzeese" gemeente.

Bij het 50-jarig jubileum in 2012 is ruimschoots aandacht besteed aan dit jubileum. Het is de moeite waard om het interview, gehouden door het Reformatorisch Dagblad, terug te lezen. Enkele citaten daaruit:


Hun beider wortels (van de predikant en zijn vrouw) liggen in Zeeland: die van hem in Goes; haar wieg stond in Biezelinge. Maar het gezin waarin zij opgroeiden, was heel verschillend. Ds. Harinck (79): „Mijn vrouw komt uit een echt Gereformeerde Gemeentengezin. Haar opa Snoep is ouderling geweest, en haar oudere broer was ds. A. Snoep, die in 1988 op 58-jarige leeftijd is overleden.” Zelf groeide hij op „zonder kerk, zonder Bijbel, zonder God. Mijn vader kwam oorspronkelijk uit de Hervormde Kerk. Maar zíjn vader had daar, in de crisistijd, al mee gebroken. Mijn vader was zeer socialistisch, stemde SDAP, was een vurig aanhanger van Troelstra. En ik was lid van de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale, liep ook met zo’n pakje en zong de Internationale. Mijn moeder was van rooms-katholieke komaf. Zij is jong gestorven, is maar 51 geworden.”

De dag waarop hij gedoopt werd, is de predikant altijd bijgebleven. „Dat moment heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Ik, een buitenstaander, een heiden – ik werd gedoopt. Dat was een wonderlijke tijd, ook de periode ervoor. Ik mocht, na geworsteld te hebben met de leer van de predestinatie, veel smaken van de liefde van Christus en de kracht van Zijn offer.

Waar ik zo bang voor ben, is dat we de Schrift laten buikspreken. Want als we de Schrift niet zélf meer laten spreken, zal ons dat vroeg of laat opbreken. Het gaat niet om onze mening, maar om de mening des Geestes. Jonge mensen vallen echt nog wel voor het Woord – maar onderzoeken ook, meer dan vroeger gebeurde, en vragen, terecht: Waar staat wat u zegt dan in de Bijbel?”

Straks zal er echter geen kerk meer zijn, zegt ds. Harinck. „Vorige week zondag (1609-2012) heb ik gepreekt over de hemel. Ik wilde dat al langer een keer doen, en ben me daar toen in gaan verdiepen, vanuit met name het boek Openbaring. Wat zal dat zijn: in de hemel zal er eredienst zijn. Wat staat daarin centraal? De heerlijkheid van God en het Lam. Mijn broer Frans, die negen jaar terug is overleden, mag daarin delen. Ik denk veel aan wat hij nu mag doen, en ik mag weten daar ook eens in te zullen delen.”


Tijdens zijn predikantschap in actieve dienst diende ds. Harinck 6 gemeenten: Utrecht (1962), Franklin Lakes (USA) (1971), Dordrecht (1974), Oostkapelle (1982), Houten (1993) en Terneuzen (2000). Per 1 oktober 2003 is ds. Harinck met emeritaat.

Actueel

Aan het begin van dit jaar willen wij, de medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de beheerder van deze website, u van harte Gods zegen toewensen. Ook voor 2019 geldt: "Gewen u toch aan Hem en heb vrede" (Job 22: 21).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
wo 30 januari 2019 Vergadering classis Goes, te 's Gravenpolder. Aanvang: 19.00 uur.
vr 1 februari 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 1 februari 2019 Classisvergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items