Ds. A.B. van der Heiden 40 jaar predikant

Donderdag 26 september is het 40 jaar geleden dat ds. A.B. van der Heiden in zijn eerste gemeente Enkhuizen tot predikant werd bevestigd door ds. A. Vergunst. In deze 40 jaar diende de predikant 5 gemeenten. Sinds 1 september 2013 is hij met emeritaat. Een korte terugblik.

Van der Heiden werd in 1975 door het curatorium van de Theologische School toegelaten om de opleiding tot predikant te gaan volgen, samen met J. de Pater. Na vier jaar studie werden beiden beroepbaar gesteld. Kandidaat Van der Heiden nam het beroep aan van Enkhuizen (en kandidaat de Pater van Krimpen aan den IJssel).

Enkhuizen was op dat moment 5 jaar vacant na het vertrek van ds. M.J. van Gelder. Een kleine gemeente van nog geen 250 (doop)leden in het oostelijk deel van Noord Holland. Vijf jaar is ds. van der Heiden aan deze gemeente verbonden geweest.

In juni 1984 kwam het beroep uit Doetinchem dat mocht worden aanvaard.  Op 13 november volgde de bevestiging in Doetinchem. De dienst werd geleid door zijn broer, ds. B. van der Heiden. Deze zou hem daarna ook bevestigen in de andere drie gemeenten die volgden na Doetinchem. In de periode dat de predikant aan Doetinchem verbonden was werden er veel beroepsbrieven bezorgd bij de pastorie, maar steeds weer volgde een bedankbrief. Tot na 8 jaar het beroep uit Utrecht kwam. Ditmaal werd het beroep aangenomen.

Utrecht was op dat moment (1993) een gemeente die in ledenaantal dalend was. Dit kwam mede door de instituering van de naburige gemeente Houten. Maar ook een aantal andere oorzaken lagen daaraan ten grondslag. Des te meer een voorrecht dat deze stadsgemeente weer een eigen predikant mocht ontvangen. Op 30 juni 1993 deed ds. van der Heiden er zijn intrede.

De periode in Utrecht duurde ruim 7 jaar. Daarna volgde weg naar het Zeeuwse Oostkapelle. Op 10 januari 2001 deed de predikant er zijn intrede. De gemeente was nog maar kort vacant sinds ds. H. Paul er in oktober 1999 was vertrokken. Het verblijf van ds. Van der Heiden zou eveneens kort zijn. Toen de beroepbare periode aanbrak, begin 2004, werden er in Maart dat jaar vijf beroepsbrieven bezorgd in Oostkapelle: van Ridderkerk-Slikkerveer, Emmeloord, Rotterdam-Zuidwijk, Zwijndrecht en Benthuizen. Het beroep van deze laatste gemeente werd positief beantwoord. Op 18 augustus van dat jaar deed de predikant er zijn intrede. Het werd tevens de laatste gemeente die hij diende als predikant in actieve dient.

Na 9 jaar Benthuizen te hebben gediend mocht op de leeftijd van 70 jaar het emeritaat ingaan. Sinds dat moment mag ds. Van der Heiden vanuit zijn woonplaats Doetinchem nog wekelijks het Woord verkondigen in veel vacante gemeenten in geheel Nederland.

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items