Den Haag en Scheveningen gaan per 1 oktober samen verder

Zondag 24 september is een bijzondere dag voor de gemeenten Den Haag en Scheveningen. Op die zondag worden de laatste zelfstandige diensten gehouden in het eigen kerkgebouw. Daarna gaan de gemeenten gefuseerd verder per zondag 1 oktober onder de naam "Den Haag - Scheveningen". Daarmee daalt het aantal Gereformeerde Gemeenten in ons vaderland tot 151.

Slechts 10 jaar na elkaar werden de gemeenten Den Haag en Scheveningen geïnstitueerd. Den Haag in 1923 (2 maart) en Scheveningen in 1933 (9 oktober). Ruim 40 jaar telde Den Haag zelfs twee gemeenten toen ook "Zuid" nog bestond (1959 tot 2000). Maar door vergrijzing en wegtrekkende gezinnen nam het ledenaantal van deze gemeenten af. Toen in september 2000 de gemeente "Zuid" nog zo'n 80 (doop)leden telde werd deze samengevoegd met "Centrum". Nu, precies 17 jaar later, wordt Scheveningen met "Centrum" (wat geen "centrum" meer heet) samengevoegd. Zondag 24 september worden de laatste zelfstandige diensten gehouden. In Den Haag gaan ds. J.B. Zippro en ds. G.W.S. Mulder voor, in Scheveningen worden de laatste twee diensten geleid door de predikant die de gemeente eerder tweemaal vier jaar diende: ds. J.B. Zippro. Daarna wordt de fusie een feit.

Voor beide gemeenten geldt dat zij eerst groeiden in ledenaantal. Maar vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw (Den Haag) en de jaren '70 (Scheveningen) was merkbaar dat deze stadsgemeenten leeg liepen. Zie ook de tabel hieronder (onder: Den Haag; daaronder: Scheveningen).


In de Saambinder van 2 juni 2016 gaven de kerkenraden van beide gemeenten aan "de vitaliteit van beide gemeenten onder druk staan en dat samenvoegen van de gemeenten nodig bleek:

Vergrijzing en wegtrekkende gezinnen zorgen al jaren voor een dalend aantal leden bij beide gemeenten. Ze tellen elk circa 150 (doop)leden. „De vitaliteit van de gemeenten en het functioneren van de verenigingen komen steeds verder onder druk te staan”, zei scriba C. J. R. van Binsbergen (Scheveningen). De kerkenraden hebben de afgelopen jaren nagedacht over de mogelijkheden. Op 9 mei (2016!) besloten ze om de gemeenten te laten fuseren. De komende tijd brengt een commissie in beeld hoe de fusie concreet gestalte moet krijgen. De kerkenraden hopen dat er door de fusie een gemeente in de stad Den Haag blijft bestaan. Van Binsbergen: „We realiseren ons echter dat de fusie geen eindstation is. Willen we als gemeente in de stad overleven, dan zullen we meer een missionaire gemeente moeten worden.

Al geruime tijd, vanaf 2012, ondernemen beide gemeenten gezamenlijke activiteiten. Zo wordt er vanaf november 2012 gezamenlijk een beroep uitgebracht. Ook worden er met regelmaat gezamenlijke diensten belegd en worden andere activiteiten gezamenlijke ondernomen. Nu de gemeenten samen gaan zoeken de circa 150 (doop)leden uit Scheveningen hun zondagse plek bij de eveneens circa 150 (doop)leden tellende gemeente in Den Haag. Waardoor een gemeente ontstaat van een kleine 300 (doop)leden.

Beide gemeenten hebben in hun bestaan het voorrecht gehad om onder het gehoor van een eigen predikant te zitten. De gemeenten Den Haag had viermaal een predikant, de gemeente Scheveningen zevenmaal (zie ook het overzicht hieronder; onder: Den Haag, daaronder Scheveningen). Cijfermatig is vast te stellen dat de gemeente Den Haag 36% van de jaren van bestaan vacant is geweest en voor Scheveningen is dat 55% vanaf haar instituering in 1933. Maar tegelijk moet worden opgemerkt dat het werk in Gods gemeenten niet in getallen zijn uit te drukken. In alle jaren van bestaan heeft Gods Woord vanaf de kansels geklonken en zijn er mensen, jong en oud, toegevoegd tot die schare, die niemand tellen kan.


Een opmerkelijk feit is nog dat in 1933, het jaar waarop Scheveningen aan de Gereformeerde Gemeenten werd toegevoegd, ook in nog 7 (!!) andere plaatsen een gemeente werd geïnstitueerd: in Andijk, Hoofddorp, Meeuwen, Nunspeet, Oudemirdum, Waarde en Wageningen. Van al deze gemeenten is alleen Andijk opgeheven (31-12-2011). Per 1 oktober volgt nu dus Scheveningen.

De gemeenten hopen samen verder te gaan in de Bethaniëkerk aan de Oude Boomgaardstraat in Den Haag. Deze kerk dateert uit 1986 en telt 300 zitplaatsen. Voor de Eben-Haëzerkerk in Scheveningen, die op de gemeentelijke monumentenlijst staat, wordt een bij het kerkgebouw passende bestemming gezocht.Actueel

Het is mogelijk de bevestigings- en intrededienst van ds. W.A. Zondag (te Dordrecht, 2 oktober jl.) na te luisteren (klik hier).

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 6 november 2019 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 8 januari 2020 Ds. G.J.N. Moens neemt afscheid van Lisse. Aanvang dienst: n.n.b.
di 14 januari 2020 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
do 23 januari 2020 Bevestiging (door ds. K. Boeder) en intrede van ds. G.J.N. Moens, te Middelharnis. Aanvang diensten: n.n.b.
ma 27 januari 2020 Vergadering classis Middelburg, te Middelburg-Zuid. Aanvang: 19.00 uur.
Alle agenda items