Curatorium Theologische School stelt twee kandidaten beroepbaar

De curatoren van de Theologische School hebben op dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni vergaderd en kunnen u tot hun blijdschap het volgende meedelen. Na het gehouden examen zijn met ingang van DV maandag 17 juni 2019 twee kandidaten beroepbaar gesteld.

Het betreffen:

  • Kandidaat G. P. van Nieuw Amerongen te Stolwijk  
  • Kandidaat M.L. Dekker te Hendrik-Ido-Ambacht

Zoals bekend zal zijn, is kandidaat Dekker uitsluitend beroepbaar voor het werk van het deputaatschap voor Israël in Nazareth.

De Heere geve onze broeders alles wat nodig  is. Kandidaat van Nieuw Amerongen in de beroepen die op hem zullen worden uitgebracht. De Heere Zelf moge hem een arbeidsveld in Zijn gunst aanwijzen. Kandidaat Dekker wensen we van harte  toe dat hij t.z.t. als eigen herder en leraar mag dienen in de gemeente van Nazareth, die hem lief is.  De Heere geve hen  het licht en de leiding des Geestes. ‘ Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn’ (Psalm 32:8).

Student P.C. Vlot is bevorderd naar het vierde leerjaar. De studenten J. Beens, L. van der Kuijl en  P.J. de Raaf zijn bevorderd naar het derde leerjaar. Zij mogen nu naast hun studie in de gemeenten uitgaan om te proponeren op de zondagen en één keer per maand in een weekdienst. In de vakanties mogen zij ook een (extra) weekdienst vervullen. De Heere geve de broeders in het proponeren een teer en afhankelijk leven aan  de genadetroon.

 ‘Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal ‘ ( 1 Thess.5:24).

De studenten M. Boersma en M.G. van Middendorp zijn bevorderd naar het tweede leerjaar. De Heere mocht hen gedenken en ook de broeders A.E. Brijder, J.M. Evers en J.J. Hoogerbrug, die op  DV dinsdag 27 augustus hun studie aan  de School hopen te beginnen. Vanwege vragen die hieromtrent blijken te leven, wordt opgemerkt dat student Evers toegelaten is om opgeleid te worden tot predikant binnen het geheel van de kring van gemeenten. Omdat hij in Nieuw Zeeland woont, heeft de praktische invulling van de opleiding nadere aandacht nodig. Deze wordt in goed onderling overleg vorm gegeven.

We mogen in dit alles opmerken dat de Heere nog bemoeienissen maakt met onze School en de kring van onze gemeenten. Het mocht ons maar verootmoedigen voor Zijn heilig Aangezicht en Hem bij de voortduur benodigen of al deze arbeid tot zegen mag zijn voor jong en oud. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid ’(Hebreeën 13:8).

 

Namens het curatorium,

Ds. J .J. v Eckeveld, voorzitter

Ds. G.J.N. Moens, secretaris

Actueel

De gemeente Utrecht neemt op 20 juli de Nieuwe Westerkerk in Leidsche Rijn in gebruik. In deze dienst, die om 10.00 uur begint en waarin ds. W. Harinck zal voorgaan, zal de kanselbijbel weer worden geopend.

Vandaag, woensdag 17 juli, zal ds. E.C. Adams als predikant worden bevestigd te Picture Butte (Canada). Deze diensten kunnen niet live worden gevolgd. De bevestiger is ds. H.D. den Hollander.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 20 juli 2019 De gemeente Utrecht neemt haar nieuwe "Westerkerk" in gebruik in de wijk Leidsche Rijn. Aanvang dienst: 10.00 uur. Voorganger: ds. W. Harinck.
wo 31 juli 2019 Classicaal examen kand. H. de Leeuw. Locatie: Franklin Lakes (USA).
wo 21 augustus 2019 Bevestiging (door ds. J.M.D. de Heer) en intrede van kand. G.P. van Nieuw Amerongen, te Goes. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 28 augustus 2019 Bevestiging (door ds. W. Silfhout) en intrede van kand. M.L. Dekker, te Den Haag - Scheveningen (inzake werk in Israël). De uitzending wordt verricht door ds. A. Schot. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG Gouda (Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b).
wo 28 augustus 2019 Bevestiging (door ds. G.M. de Leeuw) en intrede van kand. H. de Leeuw, te Franklin Lakes (USA). Aanvang diensten: 13.30 en 19.30 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items