Curatorium Theologische School stelt twee kandidaten beroepbaar

De curatoren van de Theologische School hebben op dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni vergaderd en kunnen u tot hun blijdschap het volgende meedelen. Na het gehouden examen zijn met ingang van DV maandag 17 juni 2019 twee kandidaten beroepbaar gesteld.

Het betreffen:

  • Kandidaat G. P. van Nieuw Amerongen te Stolwijk  
  • Kandidaat M.L. Dekker te Hendrik-Ido-Ambacht

Zoals bekend zal zijn, is kandidaat Dekker uitsluitend beroepbaar voor het werk van het deputaatschap voor Israël in Nazareth.

De Heere geve onze broeders alles wat nodig  is. Kandidaat van Nieuw Amerongen in de beroepen die op hem zullen worden uitgebracht. De Heere Zelf moge hem een arbeidsveld in Zijn gunst aanwijzen. Kandidaat Dekker wensen we van harte  toe dat hij t.z.t. als eigen herder en leraar mag dienen in de gemeente van Nazareth, die hem lief is.  De Heere geve hen  het licht en de leiding des Geestes. ‘ Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn’ (Psalm 32:8).

Student P.C. Vlot is bevorderd naar het vierde leerjaar. De studenten J. Beens, L. van der Kuijl en  P.J. de Raaf zijn bevorderd naar het derde leerjaar. Zij mogen nu naast hun studie in de gemeenten uitgaan om te proponeren op de zondagen en één keer per maand in een weekdienst. In de vakanties mogen zij ook een (extra) weekdienst vervullen. De Heere geve de broeders in het proponeren een teer en afhankelijk leven aan  de genadetroon.

 ‘Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal ‘ ( 1 Thess.5:24).

De studenten M. Boersma en M.G. van Middendorp zijn bevorderd naar het tweede leerjaar. De Heere mocht hen gedenken en ook de broeders A.E. Brijder, J.M. Evers en J.J. Hoogerbrug, die op  DV dinsdag 27 augustus hun studie aan  de School hopen te beginnen. Vanwege vragen die hieromtrent blijken te leven, wordt opgemerkt dat student Evers toegelaten is om opgeleid te worden tot predikant binnen het geheel van de kring van gemeenten. Omdat hij in Nieuw Zeeland woont, heeft de praktische invulling van de opleiding nadere aandacht nodig. Deze wordt in goed onderling overleg vorm gegeven.

We mogen in dit alles opmerken dat de Heere nog bemoeienissen maakt met onze School en de kring van onze gemeenten. Het mocht ons maar verootmoedigen voor Zijn heilig Aangezicht en Hem bij de voortduur benodigen of al deze arbeid tot zegen mag zijn voor jong en oud. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid ’(Hebreeën 13:8).

 

Namens het curatorium,

Ds. J .J. v Eckeveld, voorzitter

Ds. G.J.N. Moens, secretaris

Actueel

Op het Centraal Bureau in Woerden is een verminderde personele bezetting. De meeste medewerkers werken vanuit huis. U wordt verzocht niet dringende bezoeken tot een later moment uit te stellen. Bezoeken die niet kunnen worden uitgesteld, kunnen van tevoren worden aangemeld via desbetreffende organisatie. Het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening blijft telefonisch bereikbaar via 0348-489900.

De gemeente Moerkapelle heeft vrijdag 15 mei jl. haar nieuwe orgel in gebruik genomen. De Zwitserse orgelbouwer Edskes orgelbouw heeft het oude orgel compleet vernieuwd. Van 17 stemmen naar 30 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en pedaal. De speeltafel bevindt zich nu niet meer aan de linkerzijde van het orgel, maar in de onderkast, recht onder het front. Vanwege de omstandigheden vond de overdracht in klein comité plaats. Op een later moment hoopt men in Moerkapelle alsnog een officiële ingebruikname te kunnen realiseren.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 31 mei 2020 Ds. A.J. de Waard neemt afscheid van Nieuwdorp. Aanvang dienst: 18.30 uur.
di 2 juni 2020 Bidstond te Grand Rapids (USA) i.v.m. de te houden vergadering van het curatorium N.R.C. inzake examen / toelating van studenten aan de Theologische School. Deze bijeenkomst is uitgesteld tot nader order.
wo 3 juni 2020 Het curatorium van de N.R.C. (de gemeenten in Amerika en Canada) komt bijeen in verband examens / toelating van studenten aan de Theologische School (Grand Rapids). Deze bijeenkomst is uitgesteld tot nader order.
zo 7 juni 2020 Ds. A.T. Vergunst neemt afscheid van Waupun (USA). Aanvang dienst: 18.00 uur (plaatselijke tijd)
za 13 juni 2020 Bevestiging (door ds. A. Schot) en intrede van ds. A.J. de Waard, te Urk. Aanvang diensten: 10.00 en 14.30 uur.
Alle agenda items