Curatorium Theologische School stelt twee kandidaten beroepbaar

De curatoren van de Theologische School hebben op dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni vergaderd en kunnen u tot hun blijdschap het volgende meedelen. Na het gehouden examen zijn met ingang van DV maandag 17 juni 2019 twee kandidaten beroepbaar gesteld.

Het betreffen:

  • Kandidaat G. P. van Nieuw Amerongen te Stolwijk  
  • Kandidaat M.L. Dekker te Hendrik-Ido-Ambacht

Zoals bekend zal zijn, is kandidaat Dekker uitsluitend beroepbaar voor het werk van het deputaatschap voor Israël in Nazareth.

De Heere geve onze broeders alles wat nodig  is. Kandidaat van Nieuw Amerongen in de beroepen die op hem zullen worden uitgebracht. De Heere Zelf moge hem een arbeidsveld in Zijn gunst aanwijzen. Kandidaat Dekker wensen we van harte  toe dat hij t.z.t. als eigen herder en leraar mag dienen in de gemeente van Nazareth, die hem lief is.  De Heere geve hen  het licht en de leiding des Geestes. ‘ Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn’ (Psalm 32:8).

Student P.C. Vlot is bevorderd naar het vierde leerjaar. De studenten J. Beens, L. van der Kuijl en  P.J. de Raaf zijn bevorderd naar het derde leerjaar. Zij mogen nu naast hun studie in de gemeenten uitgaan om te proponeren op de zondagen en één keer per maand in een weekdienst. In de vakanties mogen zij ook een (extra) weekdienst vervullen. De Heere geve de broeders in het proponeren een teer en afhankelijk leven aan  de genadetroon.

 ‘Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal ‘ ( 1 Thess.5:24).

De studenten M. Boersma en M.G. van Middendorp zijn bevorderd naar het tweede leerjaar. De Heere mocht hen gedenken en ook de broeders A.E. Brijder, J.M. Evers en J.J. Hoogerbrug, die op  DV dinsdag 27 augustus hun studie aan  de School hopen te beginnen. Vanwege vragen die hieromtrent blijken te leven, wordt opgemerkt dat student Evers toegelaten is om opgeleid te worden tot predikant binnen het geheel van de kring van gemeenten. Omdat hij in Nieuw Zeeland woont, heeft de praktische invulling van de opleiding nadere aandacht nodig. Deze wordt in goed onderling overleg vorm gegeven.

We mogen in dit alles opmerken dat de Heere nog bemoeienissen maakt met onze School en de kring van onze gemeenten. Het mocht ons maar verootmoedigen voor Zijn heilig Aangezicht en Hem bij de voortduur benodigen of al deze arbeid tot zegen mag zijn voor jong en oud. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid ’(Hebreeën 13:8).

 

Namens het curatorium,

Ds. J .J. v Eckeveld, voorzitter

Ds. G.J.N. Moens, secretaris

Actueel

Het is mogelijk om de bevestigings- en intrededienst na te luisteren van de kandidaten. M.L. Dekker, H. de Leeuw en  G.P. Nieuw Amerongen (klik daarvoor op de betreffende naam). 

Op zondag 8 september begon het evangelisatiewerk in Scheveningen, wat een nieuwe wending betekent van "Het Kompas". Ds. H.A. van Zetten ging voor in twee diensten en veldwerker Marco van Velden werd toegesproken. 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 19 september 2019 Jubileumdienst ds. W. Silfhout in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Capelle aan den IJssel - Middelwatering. Aanvang: 19.45 uur.
za 21 september 2019 Ds. M. Karens, emerituspredikant te Middelburg, is 25 jaar predikant.
zo 22 september 2019 Jubileumdienst ds. M. Karens in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Locatie: GG Werkendam. Aanvang: 10.00 uur.
wo 25 september 2019 Kerkdienst te Amersfoort waarin dhr. D.L. Elenbaas als veldwerker aan de gemeente wordt verbonden. Voorganger: ds. W. Visscher. Aanvang: 19.30 uur.
do 26 september 2019 Ds. A.B. van der Heiden, emerituspredikant te Doetinchem, is 40 jaar predikant.
Alle agenda items