Corona en jeugdwerk

Het coronavirus heeft alles anders gemaakt, ook het jeugdwerk Voor hoelang? We weten het eigenlijk niet. Het raakt het jeugdwerk. Als leidinggevende in het jeugdwerk keek je misschien al het hele seizoen uit naar het Hemelvaartsweekend. Het gaat niet door. Jammer.

Toch hebben jongeren je ook nu nodig. Je blijft tenslotte nog steeds leidinggevende. Het lijntje dat jongeren hebben met de kerk is soms zo dun. Daar staat in deze tijd spanning op. Hoe kun je er dan toch voor hen zijn? Laat, hoe dan ook, weten dat jij hen niet uit het oog verliest. Zoek contact. App, bel, stuur een kaartje! En last but not least vouw je handen en leg de namen van de jongeren in Gods handen.

Wat kun je nog meer doen? Dat is een lastige vraag. Natuurlijk zijn er goede alternatieven om jongeren als groep virtueel te ontmoeten. Dóe dat ook. Gewoon een kort moment om bij te praten

De Jeugdbond heeft ook een webpagina gemaakt waar je ideeën en input vindt om ook in deze tijd het jeugdwerk vorm te geven. Maak er gebruik van: www.jbgg.nl/corona.

Verbind jongeren. Dat is onze missie. Juist ook nu. Laten we het doen. Deze crisis raakt ons diep. Maar in de crisis roept God ons terug tot Hem. Jongeren hebben bekering nodig én het geloof in de Heere Jezus Christus. Wij kunnen hen dat niet geven, maar we geloven dat de Heere werkt. Daarom hebben we hoop voor de toekomst, ook voor onze jongeren.

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items