Corona en jeugdwerk

Het coronavirus heeft alles anders gemaakt, ook het jeugdwerk Voor hoelang? We weten het eigenlijk niet. Het raakt het jeugdwerk. Als leidinggevende in het jeugdwerk keek je misschien al het hele seizoen uit naar het Hemelvaartsweekend. Het gaat niet door. Jammer.

Toch hebben jongeren je ook nu nodig. Je blijft tenslotte nog steeds leidinggevende. Het lijntje dat jongeren hebben met de kerk is soms zo dun. Daar staat in deze tijd spanning op. Hoe kun je er dan toch voor hen zijn? Laat, hoe dan ook, weten dat jij hen niet uit het oog verliest. Zoek contact. App, bel, stuur een kaartje! En last but not least vouw je handen en leg de namen van de jongeren in Gods handen.

Wat kun je nog meer doen? Dat is een lastige vraag. Natuurlijk zijn er goede alternatieven om jongeren als groep virtueel te ontmoeten. Dóe dat ook. Gewoon een kort moment om bij te praten

De Jeugdbond heeft ook een webpagina gemaakt waar je ideeën en input vindt om ook in deze tijd het jeugdwerk vorm te geven. Maak er gebruik van: www.jbgg.nl/corona.

Verbind jongeren. Dat is onze missie. Juist ook nu. Laten we het doen. Deze crisis raakt ons diep. Maar in de crisis roept God ons terug tot Hem. Jongeren hebben bekering nodig én het geloof in de Heere Jezus Christus. Wij kunnen hen dat niet geven, maar we geloven dat de Heere werkt. Daarom hebben we hoop voor de toekomst, ook voor onze jongeren.

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
Alle agenda items