Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid) bestaat 125 jaar

God vergadert Zijn Kerk waar en wanneer Hij wil. Dat is de enige reden waarom in Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid vanaf 1894 tot 2019 zondag aan zondag Gods woord is verkondigd.

Gods onveranderlijke trouw ten opzichte van een gemeente die alleen maar bestaat uit ontrouwe gemeenteleden. Ds Meeuse sprak op 11 december jl. in de herdenkingsdienst over Psalm 125 vers 1 en 2. Zijn thema was de veiligheid van Gods Kerk, waarbij hij inging op de Vaste Grondslag, de sterke Ommuring en de eeuwige Duurzaamheid van de Kerk. De Heere heeft in de achterliggende 125 jaar betoont Zijn Kerk, ook in onze gemeente, te bewaren. ‘t Is trouw, al wat Hij ooit beval; het staat op recht en waarheid pal; als op onwrikb’re steunpilaren.

Ds. Terlouw schreef in het voorwoord van het herdenkingsboek ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan het volgende: “Die God, Die eeuw uit eeuw in Dezelfde blijft, zorgde in de 19e eeuw in Rotterdam-Charlois, Hij zorgde in de 20e eeuw in Rotterdam-Zuid, Zou Hij dan dit niet kunnen in de 21e eeuw in Barendrecht?

Op 13 december 1894 heeft ds. Makkenze de gemeente gesticht, men noemde zich toen Gereformeerde Gemeente onder het kruis. Enkele weken later, op 3 januari 1895, is de gemeente door hem geïnstitueerd waarna op 5 januari oefenaar Van Oordt wordt beroepen.

Gods trouwe zorg is ook gebleken in het zenden van Zijn knechten. In de gemeente hebben tot op heden 10 dominees gediend, achtereenvolgens de dominees Van Oordt, Pieneman, Lamain, De Blois, Van Dam, Van de Bijl, Schipaanboord, H. Hofman, Meeuse en tenslotte dominee Terlouw. Van de 125 jaar heeft de gemeente bijna 80 jaar een eigen herder en leraar gehad. De Heere voorzag niet alleen in predikanten, Hij zorgde ook voor ouderlingen en diakenen. Mensenkinderen die, met de gaven die de Heere hen gaf, (geestelijke) leiding mochten geven aan de gemeente.

De Heere heeft niet alleen gezorgd voor Zijn knechten, ook zorgde de Heere voor een plaats van samenkomst. De woning van Hein Vermeulen in Rotterdam Charlois werd na de instituering in 1894 al snel te klein en werd een eenvoudig houten kerkje met pastorie gebouwd aan de Grote Kulk in Rotterdam-Charlois. Deze plek werd door de gemeente onteigend en in 1928 mocht opnieuw een eigen kerkgebouw aan het Mijnsherenplein in Rotterdam-Zuid in gebruik worden genomen. Het was een samenvoeging van de leden van Rotterdam-Centrum die in Rotterdam-Zuid woonden en van de leden van Rotterdam-Charlois. De eerste dienst in deze kerk werd geleid door ds G.H. Kersten met als tekst 1 Petrus 2 vers 4 en 5: “tot Welke komende als tot een levende Steen, van de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar…” In 2004 verhuisde de gemeente vanwege teruglopen ledental naar Barendrecht waar zij eerst samen kwam in de Christelijk Gereformeerde kerk en daarna een geheel nieuw kerkgebouw (Zuiderhaven) in gebruik mocht nemen aan de rand van Barendrecht. Bij de ingebruikname van dit Godshuis bediende ds. Terlouw het Woord met dezelfde tekst als ds. Kersten bij de ingebruikname van het kerkgebouw aan het Mijnsherenplein. Inmiddels mag de gemeente weer zo’n 700 leden tellen.

En tenslotte Gods zorg voor Zijn Kerk. Al die jaren heeft de Heere gezorgd voor de voortgang van Zijn Woord. Gods knechten werden bediend vanuit het Heiligdom. Er werden zondaren bekeerd en Gods volk mocht onderwijs ontvangen in de wegen des Heeren.

Wat een verantwoordelijkheid voor ons huidige geslacht. Gods trouwe zorg blinkt uit over een ontrouw volk. Aan de zorg van de Heere ligt het niet; “Hij raapt waardeloze stenen op, en maakt ze pas voor het eeuwig Godsgebouw (ds. Terlouw in de laatste preek in Rotterdam -Zuid)”

 

Kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Barendrecht

Actueel

Ds. A.T. Vergunst is zondag 26 juli 2020 als predikant "geïnstalleerd" in de gemeente Carterton (Nieuw Zeeland). De officiële bevestiging, door ds. W. Harink, zal op een later moment plaatsvinden. Om de dienst (woord en beeld) te beluisteren, klik hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 22 augustus 2020 Classicaal examen van kand. P.C. Vlot in de GG te Goes. Aanvang: 09.30 uur. Bijwonen van dit examen is mogelijk via aanmelding (voor de link: zie hierboven).
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items