Akte van ontslag ds. G. Pater

In de classisvergadering van 20 januari jl. heeft de classis Ridderkerk besloten ds. G Pater de akte van ontslag te verlenen.

Op 30 september j.l. kon deze akte nog niet verleend worden. Op de laatstgehouden classis is uitvoerig gesproken over het gevraagde ontslag. Er is in de achterliggende maanden gewerkt aan rust, verzoening en bekwaming. De afgevaardigden hebben gelet op de voortgang hierin besloten tot het afgeven van de akte over te gaan.

Namens de classis Ridderkerk,

ds. M.H. Schot, preses

oud. N.J. Teerds, scriba

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 1 maart 2018 Ds. J. Schipper te Leerdam gaat met emeritaat.
za 3 maart 2018 Landelijke evangelisatiedag met lezingen, workshops en presentaties. Locatie: Hoornbeeck College te Amersfoort, Utrechtseweg 230. Aanvang: 10.00 uur.
di 6 maart 2018 Ds. J. Schipper neemt afscheid van Leerdam vanwege emeritaat. Aanvang dienst: 19.00 uur.
wo 7 maart 2018 Ds. G. van Manen (Elspeet) is 12,5 jaar predikant.
do 8 maart 2018 De gemeente Zwijndrecht bestaat 100 jaar
Alle agenda items