Advies rondom Coronavirus

De verbreiding van het coronavirus gaat ook Nederland niet voorbij en roept ook binnen onze gemeenten vragen op over het nemen van maatregelen. Hierbij worden enkele handreikingen gedaan.

Dit advies is gebaseerd op informatie die is verstrekt vanuit het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO). Het CIO heeft ook met betrekking tot dit onderwerp contact met de autoriteiten.

Het is aan de plaatselijke kerkenraad om te bepalen of en in welke mate er maatregelen worden toegepast.

Algemeen:

Vooralsnog is er geen reden om kerkdiensten of kerkelijke bijeenkomsten af te gelasten. Neem algemene hygiënemaatregelen in acht:

 • Regelmatig handen wassen met zeep;
 • Zorg voor voldoende en goede -desinfecterende- zeep;
 • Gebruik papieren handdoeken;
 • Hoesten/niezen in de elleboog;
 • Bent u in risicogebied geweest of mogelijk in contact gekomen met personen die (mogelijk) met het virus besmet zijn, wees dan extra alert op gezondheidsklachten;

Doen zich gezondheidsklachten voor, blijf dan thuis en neem contact op met de huisarts

In de kerk:

 • Wijs iemand aan die verantwoordelijk is/initiatief neemt;
 • Overwogen kan worden de collectezakken niet door te geven, maar bij de uitgang te collecteren;
 • Geef liever geen snoeprollen door tijdens de dienst;
 • Overwogen kan worden geen handen te schudden bij kerkelijke bijeenkomsten;
 • Overwogen kan worden om avondmaalsdiensten uit te stellen (het schoonvegen van de beker met een doek, biedt geen bescherming tegen de overdracht van virussen);
 • Houd bij het bezoeken -zeker van kwetsbare personen- enige fysieke afstand;

Tenslotte verwijzen wij u naar de volgende websites (klik op een van deze instanties om de website te bezoeken):

CIO RIVM PKN RMU

 

 

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items