75 jaar Waardenburg

De geschiedenis van Waardenburg gaat terug tot 1932. In dat jaar besloot de kerkenraad van Tricht om catechisatie te gaan geven bij bakker Van Voorden in Waardenburg. In de jaren die volgen gaan er steeds meer stemmen op om een afdeling in Waardenburg op te richten. Pas in 1939 gaat de kerkenraad van Tricht daarmee akkoord.

Er wordt een gebouwtje bij “Van der Vliet” gehuurd voor 3 gulden per week en op 15 november 1939 komt men voor de eerste keer in dit gebouwtje bijeen. Vanwege de grote toeloop wordt al in 1940 besloten om een kerk te gaan bouwen. Dit besluit wordt echter nog niet direct gerealiseerd in verband met de hoge kosten en het feit dat de oorlog uitbreekt.

Na verloop van tijd blijkt dat de afdeling Waardenburg levensvatbaar is. Er kan in de ambten worden voorzien en ook financieel zijn er geen belemmeringen. Op de classisvergadering van 28 maart 1944 gaat stemt men in met verzelfstandiging van Waardenburg. Op 1 juni van datzelfde jaar wordt de gemeente geïnstitueerd in een dienst waarin ds. Chr. van de Woestijne voorgaat. Op dat moment bestaat de gemeente uit circa 50 (doop)leden.

Hierna begint men (in 1947) ook aan de bouw van een kerk in de Dorpsstraat. Een jaar later, op 18 februari 1948, wordt het nieuwe kerkgebouw (met ruim 350 zitplaatsen) in gebruik genomen. Ds. A. van Stuijvenberg spreekt daarbij over Genesis 26: 22. Voor de begeleiding van de samenzang maakt men gebruik van een harmonium.

In juli 1948 wordt het beroepingswerk ter hand genomen en wordt er een beroep uitgebracht op ds. M. Blok (sr.). Hij bedankt echter. Als in januari 1951 het 3e beroep wordt uitgebracht, op kand. L. Kieboom, mag hij dit beroep aannemen. De gemeente heeft dan nog geen pastorie. Deze is pas gereed in het najaar. Ds. Kieboom zal de gemeente 3 jaar dienen als predikant: in 1954 vertrekt hij naar Lisse.

De ontwikkelingen rondom de scheuring in 1953 gaan de gemeente niet helemaal voorbij. Al in 1952 legt een diaken zijn ambt neer en vertrekt. Later sluiten een aantal gezinnen zich bij hem aan. Door hen wordt in 1955 een Gereformeerde Gemeente in Nederland gesticht.

In de jaren die volgen wordt het kerkgebouw een keer aangepast (1959), vergroot (1975) en nog een keer aangepast (1991). In 1964 neemt de gemeente een nieuw kerkorgel in gebruik dat tijdens de verbouwing van 1975 wordt vergroot. Het doet uiteindelijk dienst tot 1991, dan neemt de gemeente een nieuw orgel in gebruik dat afkomstig is van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (Buiten Verband) te Gouda.

In juni 1973 brengt de gemeente een beroep uit op kand. M. Mondria te Apeldoorn. Uit de vele beroepen die deze kandidaat ontvangt mag hij dat beroep aannemen. Een maand voor zijn bevestiging treedt hij in het huwelijk. Op 27 september wordt kand. Mondria door ds. A. Vergunst tot predikant bevestigd in de Betuwse gemeente met de woorden uit Jesaja 40: 1 en 2. Er wordt tussen de predikant en de gemeente een band gelegd die bijna 43 jaar zal duren. Op 1 april 2016 gaat ds. Mondria met emeritaat; hij heeft in die periode nooit een andere gemeente gediend. Op dit moment is de gemeente vacant.

Waardenburg17.jpg

Het interieur van het kerkgebouw in Waardenburg.

 

Waardenburg16.jpg

Het kerkgebouw in de jaren '50.

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 22 juni 2019 Vergadering classis Amsterdam, te Lisse. Aanvang 10.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur; (alleen indien een kandidaat een beroep aanneemt naar een van de gemeenten uit de classis)
ma 8 juli 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
di 9 juli 2019 Ds. E.C. Adams neemt afscheid van Corsica (USA).
Alle agenda items