70 Kerkelijk Jaarboeken!!

Deze week verschijnt het nieuwe Kerkelijk Jaarboek van de Gereformeerde Gemeenten. Een lustrum-uitgave, aangezien het de 70e editie is. De eerste uitgave verscheen in 1948 (met 103 pagina's) en was nog lang niet zo uitgebreid als het huidige jaarboek, dat exact 569 pagina's telt.

Het bijzondere van een jaarboek als deze is dat het eigenlijk al weer aangepast moet worden op het moment dat het verschijnt. Om maar eén voorbeeld te noemen: terwijl het jaarboek gedrukt werd nam ds. S.W. Janse te 's Gravenpolder het beroep aan naar Rijssen-Zuid. Met andere woorden: een jaarboek spreekt van verandering en vergankelijkheid.

Helaas werden we bij die vergankelijkheid binnen ons kerkverband in de achterliggende weken nadrukkelijk bepaald. Op 21 april jl. overleed ds. L. Terlouw (Utrecht) en een dag later ds. P. Melis (Oud-Beijerland). Ds. P. Mulder (Tricht-Geldermalsen) schrijft daarover in zijn voorwoord van het jaarboek: Hij heilige de roepstemmen die zo ernstig klinken. Hij, Die Zijn knechten Thuis haalt, gedenke ook de gemeenten. Hij moge genadig voorzien in de ledige plaatsen die ook in de ambtelijke kring ontstaan zijn". Tevens wordt in het jaarboek ook melding gemaakt van het overlijden van ds. Chr. van der Poel, in 2016, die vanaf 1965 de gemeenten, en in het bijzonder die van Yerseke, mocht dienen.

Verandering in het jaarboek is terug te vinden in de vele feiten en cijfers die het jaarboek telt. Kerkenraden veranderen qua samenstelling, kosters leggen hun taak neer en worden vervangen door anderen, besturen van verenigingen wisselen. En dan nog de vele cijfers van leden en doopleden (verdeeld over 12 classis en 153 gemeenten) die per gemeente toenemen of afnemen. De grootste gemeente van het kerkverband is (al jarenlang) Rijssen-Zuid met 2717 (doop)leden, de kleinste is Oostvoorne met 46 (doop)leden. Het totaal aantal (doop)leden bedraagt 107.650, een vermeerdering van 49 (doop)leden.

Wat betreft het aantal predikanten: inclusief de predikanten "overzee" telt het kerkverband 69 predikanten in actieve dienst (met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar) en 20 emeritus-predikanten (met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar).

Echter, achter al deze feiten, cijfers en veranderingen schittert de trouw van God. Dat wordt doorgaans niet vermeld in een Kerkelijk Jaarboek. Maar omdat Hij trouw blijft gaat Zijn werk in de gemeenten door, ook in 2017. "Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht (Psalm 72: 5). We lezen in het jaarboek van (veel) mensen die ons zijn ontvallen en van (veel) mensen die lege plaatsen weer opvullen. Maar de Koning blijft, tot in alle eeuwigheid.

Omdat het onmogelijk is om 569 pagina's in een notendop weer te geven, is het aan te bevelen om zelf een exemplaar aan te schaffen. Dat kan via deze website of via uw plaatselijke boekhandel. Als het om de prijs gaat moet worden vastgesteld dat dáár geen verandering in is te vinden: al jarenlang kost het jaarboek slechts € 10,00.

En waar het jaarboek uiteindelijk veranderd hopen we u ook in het komende jaar weer van dienst te blijven met de actuele, bijgewerkte, informatie op deze website.

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 24 september 2018 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
za 29 september 2018 Open dag bij de evangelisatieposten (behalve Amsterdam en Den Haag). Openingstijden: 10.00 tot 15.00 uur. Meer informatie treft u op www.evgg/.nl .
ma 1 oktober 2018 Promotie van ds. J.M.D. de Heer aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn proefschrift "Spiegel & spanningsbron" zal dan worden verdedigd. Aanvang: 11.45 uur. Locatie: De Boelelaan 1105, Amsterdam.
vr 5 oktober 2018 Classisvergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 5 oktober 2018 Classisvergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items