50 jaar werk voor de kerk

Wat het deltaplan en de oprichting van een Kerkelijk Bureau met elkaar te maken hebben? ‘Niets!’ zult u zeggen. Toch wel! De Saambinder van 13 januari 1966 meldde: ‘Zo werd met medewerking van de Generale Synode o.a. een onderzoek ingesteld naar de grote veranderingen, welke zich in de randstad en rondom het deltaplan voltrekken. De gegevens van de ledentallen zijn voor deze onderzoekingen belangrijk en kunnen beslissend zijn voor het verlenen van vergunningen voor kerkbouwactiviteiten en bouw van scholen, bejaardencentra etc.’

Om het verzamelen en verwerken van deze gegevens te coördineren werd door de Generale Synode op 13 oktober 1965 besloten om een Deputaatschap Kerkelijke Administratie op te richten. Enkele maanden later, op 1 februari 1966, trad de heer H. de Deugd uit Zeist in dienst als functionaris. Het Kerkelijk Bureau was een feit.

Groei
Aanvankelijk werden de werkzaamheden in deeltijd door de heer De Deugd vanuit zijn eigen woning verricht. Hij had het druk, want het samenstellen van het Kerkelijk Jaarboek was een flinke klus. De omvang van het jaarboek was sinds de eerste uitgave in 1948 gegroeid van 103 pagina’s tot 160 pagina’s in 1966. In 2015 telde het Jaarboek maar liefst 544 pagina’s.

Ook op andere terreinen groeide de hoeveelheid werk. Op 1 september 1966 overleed de heer H. Hoogendoorn uit Gouda, die voor verscheidene deputaatschappen het financieel beheer voerde. Dit werk werd overgedragen aan het Kerkelijk Bureau. In 1968 besloot de Generale Synode daarom om de heer De Deugd een volledig dienstverband te geven.

De groei van het werk ging door. In 1970 werd het Kerkelijk Grootboek opgericht en het administratieve werk nam toe. Op 1 januari 1975 werd mevrouw G. Seldenrijk benoemd als medewerkster, voor halve dagen. Mevrouw Seldenrijk, die onlangs is overleden, is meer dan 25 jaar in dienst van het Kerkelijk Bureau geweest.

Woerden
Toen in 1983 het Centraal Bureau in Woerden in gebruik werd genomen, verhuisde ook het Kerkelijk Bureau naar het kantoorpand aan de Houttuinlaan. De computer deed zijn intrede. Met tegenzin werd dit apparaat ook door de heer De Deugd gebruikt. Hij zette de PC in de verste hoek van zijn kantoorkamer en gebruikte deze alleen als het echt niet anders kon. Nu beschikken alle medewerkers over moderne computerapparatuur

Het onderhoud van een computernetwerk vergt ook tijd en deskundigheid. Dat was de reden om in de jaren ’80 een derde medewerker te benoemen die mede als taak kreeg het computernetwerk te beheren.

In 1994 ging de heer De Deugd met pensioen. Medewerker A. van Rooijen nam tijdelijk zijn taken als hoofd van het Kerkelijk Bureau over. Van 1995 tot 1998 was de heer J. Stuurman hoofd van het bureau. Hij werd in 1998 opgevolgd door P. Verweij.

In de jaren die volgden nam de hoeveelheid werk gestaag toe. Het aantal financiële administraties breidde uit en de administraties werden steeds omvangrijker. Ook de vraag naar secretariële dienstverlening groeide. Met de toename van het werk, groeide ook het personeelsbestand. Verweij nam in 2013 afscheid. B.W. Drost, die al sinds 2000 bij het Kerkelijk Bureau werkzaam was, volgde hem op als directeur.

Dienstverlenend
Nog staan de ontwikkelingen niet stil. De organisatie van de Generale Synode werd grotendeels aan het Bureau overgelaten en het kantoorpand werd grondig gerenoveerd. Het Kerkelijk Bureau kreeg meer ruimte ter beschikking. Dat was nodig om de negen vaste medewerkers een goede werkplek te kunnen bieden. Sinds de renovatie is overigens ook de naam gewijzigd in Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening. Deze naam brengt het dienstverlenende karakter beter tot uitdrukking. Dienstverlenend voor het geheel van de Gereformeerde Gemeenten. Dat kreeg ook gestalte in de website www.gergeminfo.nl die door het Bureau, in samenwerking met EMG en de heer A. van ‘t Zelfde werd ontwikkeld. Door deze website wordt veel informatie over en aan onze gemeenten ter beschikking gesteld.

Steeds vaker weten deputaatschappen en kerkelijke gemeenten het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening te vinden voor het uitbesteden van de (loon)administratie of het verrichten van secretariële diensten. Ook voorbereidende werkzaamheden voor PS- en classisvergaderingen worden vaker aan het Bureau uitbesteed. Daarnaast kloppen deputaatschappen en kerkenraden vaak bij het Bureau aan voor advies over ledenadministratie, automatisering, financieel beheer en dergelijke.

Dagelijks staan de medewerkers hierin dienstverlenend klaar. Al 50 jaar lang. Het is een voorrecht dat er sprake mag zijn van een geordend kerkelijk leven. Toch blijven de woorden, waarmee in 1983 het Centraal Bureau door ds. A.F. Honkoop werd geopend, waar: ‘Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.’

B.W. Drost,
directeur Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening

Bron: De Saambinder

Actueel

De gemeente Yerseke heeft definitief "groen licht" gekregen van de Raad van State om een nieuwe kerk te gaan bouwen. De kerk gaat 2000 zitplaatsen tellen, krijgt een nieuwe pastorie en een kosterswoning.

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 22 april 2019 Ds. L. Blok te Gorinchem is 50 jaar predikant.
wo 24 april 2019 Bevestiging (door ds. A. Schreuder) en intrede van ds. A.A. Brugge, te Doetinchem. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 8 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel. Aanvang: 19.30.
do 9 mei 2019 Vergadering Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel.
di 14 mei 2019 Ds. J. den Hoed neemt afscheid van Franklin Lakes (USA).
Alle agenda items