GS 2023 - dag 6 - 16 februari

Home Generale synode GS 2023 - dag 6 - 16 februari

Berichtgeving volgt te zijner tijd