Scheveningen

Algemene informatie

Geïnstitueerd: 09-10-1933 Opgeheven: 31-12-2017

Van 09-10-1933 tot 31-12-2017 was Scheveningen een reguliere gemeente. De gemeente is toen door middel van een fusie samen gegaan met Den Haag waardoor de gemeente Den Haag - Scheveningen is ontstaan.

Het evangelisatiewerk van de classis Gouda, dat tot op heden plaatsvindt in inloophuis Het Kompas in Den Haag, wordt verplaatst naar de Eben-Haëzerkerk in Scheveningen. 

De gemeente Den Haag-Scheveningen stelt de Eben-Haëzerkerk beschikbaar voor classicaal evangelisatiewerk. Volgens het visiedocument van de kerkenraad en de classicale evangelisatiecommissie ligt de kerk op een goede locatie: aan een winkelstraat in Scheveningen. „Het monumentale gebouw biedt ook goede mogelijkheden voor de beoogde evangelisatieactiviteiten. Wel zullen er nog aanpassingen aan het gebouw plaatsvinden, zoals de uitbreiding van de zalencapaciteit en verbetering van facilitaire voorzieningen.”

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt, aldus de classis. „Ook is het voornemen om een (deeltijd) veldwerker aan te trekken die het evangelisatiewerk rond de Eben-Haëzerkerk gaat opstarten en coördineren.”

Leden verloop

Foto's (klik voor de gehele galerij)

Eben-Haëzerkerk
Nieuwe Laantjes 120, 2584 RX  Scheveningen

Eerdere predikanten

Eerdere predikanten tonen

Eerdere predikanten

Eerdere predikanten tonen

Beroepingswerk

13-09-2017 19-06-2017 13-04-2017 20-02-2017 08-12-2016
Eerdere beroepen tonen

Gegevens

Kerkgebouwen

Eben-Haëzerkerk Nieuwe Laantjes 120, 2584 RX  Scheveningen Kaart tonen