Pijnacker

Algemene informatie

Geïnstitueerd: 17-06-1947 Opgeheven: 01-03-1964

Voor zover bekend heeft de gemeente Pijnacker nooit beroepen uitgebracht op een predikant of kandidaat.

Na de opheffing is Pijncker samengevoegd met de gemeenten Delft en Zoetermeer.

Leden verloop