Randburg (Zuid Afrika)

Algemene informatie

Geïnstitueerd: 29-11-1970 Belijdende leden: 60 Doopleden: 49

De classis Utrecht is op de Generale Synode aangewezen om in samenwerking met het Deputaatschap Buitenlandse Kerken de taken die in de Dordtse Kerkorde aan de classis worden toegeschreven, te behartigen.

 

Predikant en consulent

Predikant

Leden verloop

Foto's (klik voor de gehele galerij)

Elginlaan, Ferndale, Randburg

Beroepingswerk

10-10-2019 19-04-2019 16-10-2018 04-05-2018 13-10-2017
Eerdere beroepen tonen

Kerktijden

Kerkdiensten worden gehouden om 09.30 en 17.00 uur.

Gegevens

Kerkgebouwen

Kerkgebouw Elginlaan, Ferndale,   Randburg Kaart tonen

Contact Scriba

A. van Beest0027 - 12 66 41 610 contact via e-mail opnemen

Contact Koster

H. Tijssen00-27-82-071-1149