Grand Rapids Ottawa Avenue

Algemene informatie

Geïnstitueerd: 20-04-1923 Opgeheven: 1947

De gemeenten aan de Division Avenue en de Turner Avenue waren Nederlandstalig. Omdat een nieuwe generatie vooral met het Engels opgroeide, werd een gemeente gevormd: Ottawa Avenue. In deze nieuwe gemeente was Engels de voertaal tijdens de kerkdiensten. Vanuit Turner Avenue traden 67 leden toe en vanuit Division Avenue 47.

Leden verloop

Eerdere predikanten

Eerdere predikanten