ANBI gegevens 2019

Naam

Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

816590230

Contactgegevens

Adres: Stellingmolenstraat 1
Postcode: 3774 CZ
Plaats: Kootwijkerbroek
Telefoon: (0342) 442933
E-mail: secretaresse@vrouwenbondgergem.nl
Website: www.vrouwenbondgergem.nl

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Vrouwenbond der Gereformeerde Gemeenten wordt gevormd door op de Jaarvergadering gekozen leden (bij de Bond aangesloten vrouwenverenigingen) van de Gereformeerde Gemeenten.

Het bestuur van de Vrouwenbond bestaat uit elf bestuursleden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan bestuursleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

De Bond wil de onder punt 7 genoemde doelstellingen bereiken door:

a.

het houden van bondsdagen, besturendagen, regiodagen en –avonden;

b.

het publiceren van artikelen, bonds- en verenigingsnieuws ten behoeve van de vrouwenverenigingen;

c.

het uitgeven van brochures over diverse onderwerpen, gedichten en dergelijke;

d.

het adviseren bij het oprichten van vrouwenvereni­gingen;

e.

het organiseren van vakantieweken;

f.

het organiseren van activiteiten over diverse onderwerpen;

g.

alle overige wettige middelen, die de doelstelling van de Bond kunnen bevorderen en die niet in strijd zijn met artikel 2 van de Statuten.

Doelstelling

De Bond stelt zich ten doel:

a.

de behartiging van de belangen van de bij hem aangesloten verenigingen en het richting geven aan de plaatselijke verenigingen bij het uitwerken van zijn doelstellingen;

b.

het bevorderen van het contact tussen de bij hem aangesloten verenigingen;

c.

het stimuleren van het oprichten van nieuwe vrouwenverenigingen;

d.

het aandacht geven aan mensen met een beperking en ouderen (zie artikel 4 sub e);

e.

het aandacht geven aan diverse onderwerpen.

Verslag activiteiten

Er zijn 129 vrouwenverenigingen aangesloten, deze hebben gezamenlijk 4948 leden.

a. In 2018/2019 organiseerde de Vrouwenbond een Bondsdag, twee Regiobijeenkomsten en een Jaarvergadering.

b. Het Lectuurfonds stelde een gedichtenbundel en brochures samen, voor gebruik op de vereniging.

c. Het Handwerkfonds verstrekte handwerkmaterialen en -ideeën.

d. Het Geluidsdragersfonds leverde opnames van bijeenkomsten die uitgaan van de Vrouwenbond.

e. Tabitha verscheen in 2018/2019 vijf keer met zestien pagina’s. Hierin zijn naast Bondsnieuws en verslagen van bijeenkomsten, onderwerpen gericht op toerusting van vrouwen opgenomen.

f. Twee weken werden georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden vanaf 50 jaar. In beide weken stroomden deelnemers in voor een midweek

g. In 2019 werden 29 vakantieweken georganiseerd voor mensen met een beperking. Te weten:

  • dertien weken voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • vier weken voor mensen met een lichamelijke beperking;
  • drie weken voor mensen met een meervoudige beperking;
  • een integratieweek voor jongvolwassenen met en zonder een lichamelijke beperking;
  • een week voor ouderen die enige zorg nodig hebben;
  • een midweek voor dementerenden en hun mantelzorgers;
  • zes weken voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een gedragsbeperking.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is op basis van het baten en lasten stelsel.

 

Commissie Vakantieweken voor mensen met een beperking (CVB)    
           
  Realisatie 2018 Realisatie 2019   Begroting 2019
BATEN          
Bijdragen deelnemers 334868   360706   355000
Giften 148309   153385   150000
Fondswervingen 61369   80908   65000
Opbrengsten rente 1229   981   1000
           
Totaal baten 545775   595980   571000
           
LASTEN Realisatie 2018 Realisatie 2019   Begroting 2019
Directe kosten vakantieweken 503519   538052   530000
Kantoorkosten 3036   2088   3000
Algemene kosten 15446   13399   15000
           
Totaal lasten 522001   553539   548000
           
Per saldo 23774   42441   23000
           
           
Commissie vakantieweken 50+ (CV50+)          
           
  Realisatie 2018 Realisatie 2019   Begroting 2019
BATEN          
Bijdragen deelnemers 56320   66950   55000
Giften 700   1200   250
Rente 347   276   350
           
Totaal baten 57367   68426   55600
           
LASTEN Realisatie 2018 Realisatie 2019   Begroting 2019
Directe kosten vakantieweken 51134   64388   53000
Kantoorkosten 544   685   700
Algemene kosten 810   777   800
           
Totaal lasten 52488   65850   54500
           
Per saldo 4879   2576   1100

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden