ANBI gegevens 2018

Naam

Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

816590230

Contactgegevens

Adres: Kadijk 16
Postcode: 7396 NK
Plaats: Terwolde
Telefoon: (0571) 292010
E-mail: secretaresse@vrouwenbondgergem.nl
Website: www.vrouwenbondgergem.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Vrouwenbond der Gereformeerde Gemeenten wordt gevormd door op de Jaarvergadering gekozen leden (bij de Bond aangesloten vrouwenverenigingen) van de Gereformeerde Gemeenten.

Het bestuur van de Vrouwenbond bestaat uit elf bestuursleden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan bestuursleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

De Bond wil de onder punt 7 genoemde doelstellingen bereiken door:

a.

het houden van bondsdagen, besturendagen, regiodagen en –avonden;

b.

het publiceren van artikelen, bonds- en verenigingsnieuws ten behoeve van de vrouwenverenigingen;

c.

het uitgeven van brochures over diverse onderwerpen, gedichten en dergelijke;

d.

het adviseren bij het oprichten van vrouwenvereni­gingen;

e.

het organiseren van vakantieweken;

f.

het organiseren van activiteiten over diverse onderwerpen;

g.

alle overige wettige middelen, die de doelstelling van de Bond kunnen bevorderen en die niet in strijd zijn met artikel 2 van de Statuten.

Doelstelling

De Bond stelt zich ten doel:

a.

de behartiging van de belangen van de bij hem aangesloten verenigingen en het richting geven aan de plaatselijke verenigingen bij het uitwerken van zijn doelstellingen;

b.

het bevorderen van het contact tussen de bij hem aangesloten verenigingen;

c.

het stimuleren van het oprichten van nieuwe vrouwenverenigingen;

d.

het aandacht geven aan mensen met een beperking en ouderen (zie artikel 4 sub e);

e.

het aandacht geven aan diverse onderwerpen.

Verslag activiteiten

Er zijn 131 vrouwenverenigingen aangesloten, deze hebben gezamenlijk 4998 leden.

a. In 2018 organiseerde de Vrouwenbond een Bondsdag, een Besturendag, vier Regiobijeenkomsten en een Jaarvergadering.

b. Het Lectuurfonds stelde een gedichtenbundel en brochures samen, voor gebruik op de vereniging.

c. Het Handwerkfonds verstrekte handwerkmaterialen en -ideeën.

d. Het Geluidsdragersfonds leverde opnames van bijeenkomsten die uitgaan van de Vrouwenbond.

e. Tabitha verscheen in 2018vijf keer met zestien pagina’s. Hierin zijn naast Bondsnieuws en verslagen van bijeenkomsten, onderwerpen gericht op toerusting van vrouwen opgenomen.

f. Twee weken werden georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden vanaf 50 jaar. In beide weken stroomden deelnemers in voor een midweek

g. In 2017 werden 29 vakantieweken georganiseerd voor mensen met een beperking. Te weten:

  • dertien weken voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • vier weken voor mensen met een lichamelijke beperking;
  • drie weken voor mensen met een meervoudige beperking;
  • een integratieweek voor jongvolwassenen met en zonder een lichamelijke beperking;
  • een week voor ouderen die enige zorg nodig hebben;
  • een midweek voor dementerenden en hun mantelzorgers;
  • zes weken voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een gedragsbeperking.

 

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is op basis van het baten en lasten stelsel.

 

     

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

 

 

BATEN

                 

 

Bijdragen deelnemers

 

311840

 

334868

 

335000

   

 

Giften

   

162466

 

158874

 

160000

   

 

Fondswervingen

 

58380

 

63247

 

65000

   

 

Opbrengsten rente

 

1808

 

1581

 

1500

   

 

                   

 

Totaal baten

 

534494

 

558570

 

561500

   

 

                   

 

LASTEN

   

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

 

 

Directe kosten vakantieweken

496845

 

514963

 

520000

   

 

Kantoorkosten

 

3170

 

3036

 

3000

   

 

Algemene kosten

 

14828

 

15796

 

16000

   

 

                   

 

Totaal lasten

 

514843

 

533795

 

539000

   

 

                   

 

Per saldo

   

19651

 

24775

 

22500

   

 

                   

 

                   

 

Commissie vakantieweken 50+ (CV50+)

           

 

                   

 

     

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

 

 

BATEN

                 

 

Bijdragen deelnemers

 

47820

 

56320

 

55000

   

 

Giften

   

250

 

700

 

250

   

 

Rente

   

388

 

347

 

350

   

 

                   

 

Totaal baten

 

48458

 

57367

 

55600

   

 

                   

 

LASTEN

   

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Begroting 2018

 

 

Directe kosten vakantieweken

44945

 

51134

 

51000

   

 

Kantoorkosten

 

641

 

544

 

550

   

 

Algemene kosten

 

829

 

810

 

800

   

 

                   

 

Totaal lasten

 

46415

 

52488

 

52350

   

 

                   

 

Per saldo

   

2043

 

4879

 

3250

   

 

                   

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar. Om 19.30 uur wordt een herdenkingsdienst gehouden. Voorganger: ds. E.J. Boudewijn.
za 22 augustus 2020 Classicaal examen van kand. P.C. Vlot in de GG te Goes. Aanvang: 09.30 uur. Bijwonen van dit examen is mogelijk via aanmelding (voor de link: zie hierboven).
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
Alle agenda items

Actueel

Ds. A.T. Vergunst is zondag 26 juli 2020 als predikant "geïnstalleerd" in de gemeente Carterton (Nieuw Zeeland). De officiële bevestiging, door ds. W. Harink, zal op een later moment plaatsvinden. Om de dienst (woord en beeld) te beluisteren, klik hier.