ANBI gegevens 2018

Naam

Stichting Cursus Godsdienstonderwijs

Fiscaal nummer (RSIN)

volgt

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489910
E-mail: 
Website: www.cgo.nu 

Bestuurssamenstelling

volgt

Beloningsbeleid

volgt

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: ‘het bevorderen van het onderwijs in en de bestudering van de leer der waarheid naar Schrift en belijdenis, door middel van cursussen, te geven aan doopleden en belijdende leden der Gereformeerde Gemeenten, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben’. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom.

Verslag activiteiten

volgt

Financiële verantwoording

volgt

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2016-2017

Realisatie 2017-2018

 

Begroting 2017-2018

 

 

BATEN

 

 

 

 

Cursusgelden

254.235

228.917

 

263.075

Collecten en bijdragen gemeenten

44.165

92.335

 

5.380

Interest en overige baten

646

-324

 

5.750

Totaal baten

299.046

320.928.

 

274.205

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

Docenten en directie

221.104

216.961

 

227.555

Huisvesting- en accommodatiekosten

Bestuurskosten

Voorlichting en PR

32.494

9.191.

19.235

32.730

6.314

14.442

 

33.600

6.800

19.400

Overige kosten

46.731

46.272

 

57.130

Totaal lasten:

328.755

328.755

 

344.485

 

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

-29.709

4.209

 

-70.280

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 11 juli 2020 De bevestigingsdienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
zo 12 juli 2020 De intrededienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
wo 15 juli 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 14.00 uur. Deze vergadering wordt alleen gehouden indien een kandidaat het beroep aanneemt naar één van de classisgemeenten.
vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
Alle agenda items

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.