Saambinder-voorkant02.jpgDe Saambinder is het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten dat sinds 1919 verschijnt. Het weekblad, met als doel de drieslag: "stichten, informeren en opiniëren". Dat zonder hoogdravende pretenties; in bescheidenheid gericht op het samenbinden van de gemeenten.

 

Op deze pagina wordt een korte schets gegeven over het blad door onder andere de hoofdredacteur bij het 100-jarig bestaan.

 

Daarnaast treft u hier onder meer (in de tabbladen links op de pagina) het 'Mededeelingenblad" zoals dat in de oorlogsjaren verscheen en jaargangen oude Saambinders.

 

 

100 jaar Saambinder (1919 - 2019)

„Zoo gaat ’t scheepje zee in.” Op 14 november 1919 introduceerde ds. G. H. Kersten de eerste editie van De Saambinder.

Ook een eeuw later zoekt de redactie de naam van het blad nog in praktijk te brengen. Aldus een interview met ds. G.J. van Aalst (hoofdredacteur) en ds. H.A. van Zetten (voorzitter van het deputaatschap De Saambinder) in het RD op 14 november 2019.

Op verzoek van de generale synode en vanuit de Amerikaanse gemeenten zag het ”correspondentieblad” het licht. De kerkelijke situatie was destijds onvergelijkbaar met die van een eeuw later. Ds. Van Aalst: „We hebben er geen indruk van hoe independent, ongebonden, men destijds was. Het blad verscheen twaalf jaar nadat in 1907 de Gereformeerde Gemeenten ontstonden. Kersten wilde al die losse groepjes die nog bestonden, samenbinden.”

In datzelfde, hierboven genoemde, interview wordt de vraag gesteld aan beide predikanten:  "De naam van het blad houdt in het dienen van het geheel van de Gereformeerde Gemeenten. Hoe gaat u daarbij om met verschillen binnen het eigen kerkverband"?

Ds. Van Aalst: „Samenbinden heeft twee componenten: eerst op het theologisch, Bijbels fundament en vervolgens sociaal, aan elkaar. Maar alleen in die volgorde. Soms wordt met name de noodzaak van sociale samenbinding benadrukt. Maar als het om principiële zaken gaat, moeten dingen toch eerlijk gezegd kunnen worden.

Als het niet nodig is, willen we niet polariseren. Zeker niet in zaken die niet fundamenteel zijn. Ds. Vergunst zei eens tegen me: „Ze verwijten mij de kool en de geit te sparen. En dat is waar, dat doe ik. Maar ik heb één keer een kerkscheuring meegemaakt” – en toen begon hij te huilen. Dat wilde hij nooit meer. Daar denk ik vaak aan en dat is ook de lijn van hoofdredacteuren in het verleden geweest. Dat betekent niet dat je alles goedpraat, of een product van de algemene mening wordt. Het gaat om waarheid én eenheid.”

Ds. Van Zetten: „Zo zie je het ook in de geschiedenis. De Ledeboerianen en Kruisgezinden herkenden elkaar in wezenlijke geestelijke zaken en daardoor was er ook eenheid in de kerk.”

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
za 3 oktober 2020 Israëlforum over het thema “Onze schuld aan Israël”. Aanvang: 10.00 uur Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Voor meer informatie en aanmelden: israel-forum.nl. De bijeenkomst is ook live te volgen via: dep-israel.nl.
Alle agenda items

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).