Saambinder-voorkant02.jpgDe Saambinder is het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten dat sinds 1919 verschijnt. Het weekblad, met als doel de drieslag: "stichten, informeren en opiniëren". Dat zonder hoogdravende pretenties; in bescheidenheid gericht op het samenbinden van de gemeenten.

 

Op deze pagina wordt een korte schets gegeven over het blad door onder andere de hoofdredacteur bij het 100-jarig bestaan.

 

Daarnaast treft u hier onder meer (in de tabbladen links op de pagina) het 'Mededeelingenblad" zoals dat in de oorlogsjaren verscheen en jaargangen oude Saambinders.

 

 

100 jaar Saambinder (1919 - 2019)

„Zoo gaat ’t scheepje zee in.” Op 14 november 1919 introduceerde ds. G. H. Kersten de eerste editie van De Saambinder.

Ook een eeuw later zoekt de redactie de naam van het blad nog in praktijk te brengen. Aldus een interview met ds. G.J. van Aalst (hoofdredacteur) en ds. H.A. van Zetten (voorzitter van het deputaatschap De Saambinder) in het RD op 14 november 2019.

Op verzoek van de generale synode en vanuit de Amerikaanse gemeenten zag het ”correspondentieblad” het licht. De kerkelijke situatie was destijds onvergelijkbaar met die van een eeuw later. Ds. Van Aalst: „We hebben er geen indruk van hoe independent, ongebonden, men destijds was. Het blad verscheen twaalf jaar nadat in 1907 de Gereformeerde Gemeenten ontstonden. Kersten wilde al die losse groepjes die nog bestonden, samenbinden.”

In datzelfde, hierboven genoemde, interview wordt de vraag gesteld aan beide predikanten:  "De naam van het blad houdt in het dienen van het geheel van de Gereformeerde Gemeenten. Hoe gaat u daarbij om met verschillen binnen het eigen kerkverband"?

Ds. Van Aalst: „Samenbinden heeft twee componenten: eerst op het theologisch, Bijbels fundament en vervolgens sociaal, aan elkaar. Maar alleen in die volgorde. Soms wordt met name de noodzaak van sociale samenbinding benadrukt. Maar als het om principiële zaken gaat, moeten dingen toch eerlijk gezegd kunnen worden.

Als het niet nodig is, willen we niet polariseren. Zeker niet in zaken die niet fundamenteel zijn. Ds. Vergunst zei eens tegen me: „Ze verwijten mij de kool en de geit te sparen. En dat is waar, dat doe ik. Maar ik heb één keer een kerkscheuring meegemaakt” – en toen begon hij te huilen. Dat wilde hij nooit meer. Daar denk ik vaak aan en dat is ook de lijn van hoofdredacteuren in het verleden geweest. Dat betekent niet dat je alles goedpraat, of een product van de algemene mening wordt. Het gaat om waarheid én eenheid.”

Ds. Van Zetten: „Zo zie je het ook in de geschiedenis. De Ledeboerianen en Kruisgezinden herkenden elkaar in wezenlijke geestelijke zaken en daardoor was er ook eenheid in de kerk.”

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 31 mei 2020 Ds. A.J. de Waard neemt afscheid van Nieuwdorp. Aanvang dienst: 18.30 uur.
di 2 juni 2020 Bidstond te Grand Rapids (USA) i.v.m. de te houden vergadering van het curatorium N.R.C. inzake examen / toelating van studenten aan de Theologische School. Deze bijeenkomst is uitgesteld tot nader order.
wo 3 juni 2020 Het curatorium van de N.R.C. (de gemeenten in Amerika en Canada) komt bijeen in verband examens / toelating van studenten aan de Theologische School (Grand Rapids). Deze bijeenkomst is uitgesteld tot nader order.
za 13 juni 2020 Bevestiging (door ds. A. Schot) en intrede van ds. A.J. de Waard, te Urk. Aanvang diensten: 10.00 en 14.30 uur.
zo 14 juni 2020 Ds. A.T. Vergunst neemt afscheid van Waupun (USA). Aanvang dienst: 18.00 uur (plaatselijke tijd)
Alle agenda items

Actueel

Op het Centraal Bureau in Woerden is een verminderde personele bezetting. De meeste medewerkers werken vanuit huis. U wordt verzocht niet dringende bezoeken tot een later moment uit te stellen. Bezoeken die niet kunnen worden uitgesteld, kunnen van tevoren worden aangemeld via desbetreffende organisatie. Het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening blijft telefonisch bereikbaar via 0348-489900.

De gemeente Moerkapelle heeft vrijdag 15 mei jl. haar nieuwe orgel in gebruik genomen. De Zwitserse orgelbouwer Edskes orgelbouw heeft het oude orgel compleet vernieuwd. Van 17 stemmen naar 30 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en pedaal. De speeltafel bevindt zich nu niet meer aan de linkerzijde van het orgel, maar in de onderkast, recht onder het front. Vanwege de omstandigheden vond de overdracht in klein comité plaats. Op een later moment hoopt men in Moerkapelle alsnog een officiële ingebruikname te kunnen realiseren.