Particuliere Synode Zuid-West

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Zuid-West is Zwijndrecht. De vergadering wordt gehouden D.v. 22-04-2021 te Zwijndrecht.

Archiefhoudende gemeente: Capelle aan den IJssel-West.

Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.

Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere- en Generale Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen en de groeten over te brengen.

Primi

Secundi

Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.

Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt de mogelijkheid van het verlenen van bijstand en advies en heeft een tijdelijke geldigheid. Deze deputaten hebben een door een kerkelijke vergadering verstrekt mandaat dat niet beslissend, maar adviserend is.

Primi

Secundi

Classes in Particuliere Synode Zuid-West

Contactgegevens

Scriba van de Particuliere Synode

Ds. A.T. Huijser IJsbaan 8, 3362 KB Sliedrecht (0184) 74 50 81

Penningmeester van de Particuliere Synode

A. Waaijenberg Wielstraat 23, 4264 AT Veen (0416) 69 20 57

Rekeningnummer

NL90RABO0178994960t.n.v. Particuliere Synode Zuid-West