Particuliere Synode Zuid

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Zuid is Tholen. De vergadering wordt gehouden D.v. 23-04-2020 te Goes.

Archiefhoudende gemeente: Middelburg-Centrum.

Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.

Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere- en Generale Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen en de groeten over te brengen.

Primi

Secundi

Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.

Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt de mogelijkheid van het verlenen van bijstand en advies en heeft een tijdelijke geldigheid. Deze deputaten hebben een door een kerkelijke vergadering verstrekt mandaat dat niet beslissend, maar adviserend is.

Primi

Secundi

Classes in Particuliere Synode Zuid

Contactgegevens

Scriba van de Particuliere Synode

Ds. J.M.D. de Heer Willem Teelinckstraat 5, 4335 CS Middelburg (0118) 61 35 30

Penningmeester van de Particuliere Synode

M. de Geus Kraaijensteinsedijk 15, 3245 LR Sommelsdijk (0187) 48 46 09

Rekeningnummer

NL95RBRB0689155484t.n.v. Particuliere Synode Zuid