Particuliere Synode Oost

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Oost is Hoogeveen. De vergadering wordt gehouden D.v. 04-06-2020 te Kampen.

Archiefhoudende gemeente: Barneveld-Centrum.

Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.

Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere- en Generale Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen en de groeten over te brengen.

Primi

Secundi

Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.

Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt de mogelijkheid van het verlenen van bijstand en advies en heeft een tijdelijke geldigheid. Deze deputaten hebben een door een kerkelijke vergadering verstrekt mandaat dat niet beslissend, maar adviserend is.

Primi

Secundi

Classes in Particuliere Synode Oost

Contactgegevens

Scriba van de Particuliere Synode

Ds. F. Mulder Bremlaan 13, 3911 XH Rhenen (0317) 74 50 05

Penningmeester van de Particuliere Synode

K.H. de Heer Dovenetel 74, 7463 EG Rijssen (0548) 51 28 36

Rekeningnummer

NL67RABO0331288478t.n.v. Particuliere Synode Oost