ZGG Zendingsdag 2022

Home Agenda ZGG Zendingsdag 2022

De jaarlijkse Zendingsdag wordt gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem.

Thema: "Werk heden in Mijn Wijngaard"
Het thema voor de zendingsdag is genomen uit Matthéüs 21. Het zijn woorden van Jezus Zelf, die Hij uitsprak in de korte gelijkenis van de twee zonen: 'Werk heden in mijn wijngaard.' De ene zoon doet de wil van de vader, de andere zoon niet.
De Heere Jezus heeft Zijn discipelen bij Zijn hemelvaart de opdracht gegeven om uit te gaan in Zijn wijngaard. Het Evangelie moet alle volken gepredikt worden. De Heere gebruikt hiervoor zondige mensen en maakt hen gewillig en bekwaam. Er staat immers veel op het spel: eeuwig behoud of eeuwige verdoemenis. God drieënig zal van dit werk alle lof en eer ontvangen.

Hoofdprogramma (10.15-12.30 uur)

Naar Gods wil
Opening en meditatie door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter zendingsdeputaatschap

Midden in de wereld
Hoofdlezing door Hanneke Boer, zendingswerker in Cambodja

Met bewogenheid
Column door P. Eikelboom, directeur ZGG

Samenzang met collecte

Groeten uit... Albanië
Fotoverhaal door Pieter van Ojen, evangelist in Albanië

Namens ons
Interviewen en toezingen (gerepatrieerde) zendingswerkers door Frans van Grol, voorlichter ZGG

Tot Gods lof
Meditatie en sluiting door ds. H.J. Agteresch, zendingsdeputaat

Keuzeprogramma (13.30-15.30 uur)

Tijdens de middag kunnen bezoekers een keuze maken uit de volgende onderdelen.

1. Bijbelstudie door ds. J.M.D. de Heer, zendingsdeputaat
2. Voorlichting over zendingswerk in Guinee door Marlies ten Voorde, zendingswerker in Coliah
3. In gesprek over pioniers-zendingswerk met Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster ZGG
4. Vertelling voor kinderen door Arjo Schalk, leerkracht op de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam
5. Tienerchallenge voor tieners (en hun sportieve ouders)
6. LEGO bouwen
7. Verkoopmarkt

De onderdelen 1 t/m 6 worden drie keer aangeboden: 13.30-14.00 uur, 14.15-14.45 uur, 15.00-15.30 uur. De verkoopmarkt is de hele middag vrij toegankelijk.

Meer informatie treft u op de website van ZGG.

Terug naar overzicht agenda